Publicēts 07 februāris 2018

123shutterstock 334879556

Turpmāk samaksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un izsniegšanu būs diferencēta, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu maksas apmēru visās reglamentētajās profesijās un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādās profesijās strādājošiem. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs.

Šobrīd maksa par personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšanu ir noteikta 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas par katru pieprasīto dokumentu. No 2018.gada 1.janvāra minimālā darba alga ir 430 eiro, kas maksu par katru pieprasīto dokumentu paaugstinātu līdz 215 eiro.
Prakse pierāda, ka personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešami dažādi dokumenti, to saturs ir atšķirīgs, līdz ar to arī nepieciešams atšķirīgs laika un citu resursu ieguldījums nepieciešamo dokumentu sagatavošanai.

Tāpēc IZM izstrādājusi grozījumus noteikumus, nosakot diferencētu maksu par dokumentiem ar atšķirīgu saturu atkarībā no ieguldītā darba apjoma katra no dokumentiem sagatavošanā.

Grozījumi noteikumos būtiski samazina maksu par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu:
• par dokumenta, kas apliecina personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, izdošanu - 15,46 eiro;
• par dokumenta, kas apliecina personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, izdošanu - 37,59 eiro
• par dokumenta, kas apliecina, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ - 30,21 eiro

Ja speciālistam profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs būs nepieciešami visi trīs dokumenti, sagatavošanas izmaksas summējas un maksimāli var sasniegt 83,26 eiro.
Jaunā samaksas kārtība un apmērs veicina arī labas pārvaldības principu ievērošanu, kas ietverti Valsts pārvaldes iekārtas likumā un nosaka, ka privātpersonām sniegtajiem maksas pakalpojumam jābūt noteiktam ar pakalpojuma sniegšanas izmaksām pamatotam maksas apmēram.
Līdz ar projekta pieņemšanu Latvijas Republikas tiesību aktos tiek nodrošināts tiesiskais pamats Latvijas Republikas iedzīvotājiem saņemt dokumentus, lai īstenotu savas tiesības piedalīties brīvā darbaspēka kustībā un veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā ārvalstīs.

Ar 2018.gada 6.februārī valdībā apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību”” var iepazīties MK mājaslapā.