Publicēts 08 februāris 2018

Saules laiva ministrs ogreCeturtdien, 2018.gada 8.februārī, paziņots pagājušā gada labākais pieaugušo neformālās izglītības sniedzējs. Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa attīstībā 2017.gadā izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis pasniedza balvu “Saules laiva” Ogres tehnikumam.

“Mūsu dzīves ritms un vajadzība pēc aizvien atjaunotām zināšanām prasa, lai cilvēki uztur saikni ar savām mācību iestādēm visa mūža garumā. Šajā kontekstā tieši neformālā izglītība ir ļoti nozīmīga, jo atšķirībā no akadēmiskajām mācību programmām ļauj daudz ātrāk reaģēt gan uz attīstību jauno tehnoloģiju pasaulē, gan darba tirgus pieprasījumu, gan arī izmaiņām paša pieaugušā cilvēka interesēs,” uzsvēra K. Šadurskis.

Pieaugušo neformālās izglītības balva ir ceļojoša, katru gadu to saņems kāda cita iestāde vai organizācija, kas veicinājusi pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā un nodrošinājusi nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu.

Izglītības un zinātnes ministrija pieaugušo neformālās izglītības balvu dibinājusi 2016.gadā, lai īpaši akcentētu pieaugušo izglītības nozīmīgumu, kā arī izceltu un novērtētu izglītības iestādes un pedagogus, kas strādā pieaugušo neformālās izglītības jomā. Kā piemiņas zīme par ceļojošās balvas iegūšanu iepriekšējā gadā, speciāli izstrādāta balvas miniatūra, kura šoreiz tika pasniegta “Saules laiva” 2016. gada ieguvējam - Zemgales reģiona kompetenču attīstības centram.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstus par ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā saņēma Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga un Tālākizglītības nodaļas izglītības metodiķe Andra Zenčaka, Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra direktora vietniece Skaidrīte Bukbārde un Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone, Olaines Pieaugušo izglītības centra vadītāja Rudīte Babra un pasniedzēja Ligita Jegorova, profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes “Mācību centrs plus” vadītāja Jeļena Ļipovska, Ogres tehnikuma Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka un multimediju dizaina pedagogs Armands Pučs.

Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošā balva ir latviešu tēlnieka Aivara Gulbja veidota bronzas skulptūra “Saules laiva”, kurā atveidots poētisks folklorā sastopamais saules laivas tēls, simbolizējot atjaunotni un attīstību.

Pieaugušo neformālās izglītības balvas pasniegšana notiek Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.

FOTO:
No kreisās: izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis, Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā
Baiba Liepiņa, Meža un medību saimniecības nodaļas vadītājs Kārlis Ranga.