Publicēts 23 februāris 2018

saeimadiskuteparaugstkolureformuIzglītības sistēmas reformas mērķis ir pasaulē konkurētspējīga Latvijas jaunā paaudze. Mūsu valsts skolotāji – izglītojamo galvenais atbalsts mācību ceļā - ar savu darbu apliecinājuši profesionalitāti, kā arī radošumu un atvērtību pārmaiņām. Būtiski, lai šīs kvalitātes tiktu ieliktas arī nākamajos pedagogos, tādēļ ļoti svarīga loma izglītības reformā ir augstskolām, jo to īstenotās izglītības programmas pedagogiem ir jāpielāgo laikmeta prasībām. To uzsvēra Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma piektdien, 23.februārī, parlamentā atklājot konferenci par augstskolu plānotajiem pasākumiem pedagogu izglītības modernizācijai.

L. Straujuma pauda gandarījumu, ka izglītības sistēmas reforma uzsākta enerģiski un notiek darbs pie mācību satura un metodikas pielāgošanas laikmeta prasībām, proti, tiek domāts ne tikai par zināšanu apgūšanu, bet arī to praktisku pielietošanu.

Pasākuma atklāšanā klātesošos uzrunāja arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Viņš uzsvēra, ka “Latvijas ilgtspējīgas attīstības atslēga ir izglītība un būtisks elements šīs atslēgas šifrā ir tieši pedagogu izglītība”. Ja raugāmies uz izglītības iestādēm, kas atrodas salīdzinoši līdzīgos apstākļos, bet piedāvā kvalitātes ziņā atšķirīgu izglītību, tad iemesls ir atšķirīgā skolu vadība un pedagogi, sacīja ministrs.

K.Šadurskis uzsvēra, ka sadarbībā ar augstskolām ir sākts darbs, lai radītu jaunu pedagogu izglītības sistēmu. Mums jāļauj pedagoģijas studentiem “sajust drēbi” jau no pirmajām dienām augstskolā, proti, pedagogu studijām jābūt darba vidē balstītām, sacīja ministrs, akcentējot, ka jaunajā izglītības standartā mūsu pedagogi būs gidi, kas palīdzēs skolēniem orientēties zināšanās, prasmēs un vērtību sistēmā.

Konferencē piedalās arī Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Malgožata Raščevska, Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akadēmiskā darba prorektors Valdis Bernhofs, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors Jānis Žīdens un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks.

Praktisko konferenci “Augstskolu pasākumi pedagogu izglītībai konceptuāli jaunā kvalitātē Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” rīko Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Izglītībai veltītu konferenču ciklu Ilgtspējīgas attīstības komisija uzsāka aizvadītā gada septembrī.

Info:saeima.lv

Foto:Ieva Ābele, Saeima.