Publicēts 28 februāris 2018

HolokaustsNo 17. līdz 25. februārim vēstures un sociālo zinību skolotāji no visas Latvijas piedalījās astotajā Starptautiskā Holokausta Izglītības centra Yad Vashem organizētajā apmācības seminārā.

21. februārī Latvijas skolotājus uzrunāja Latvijas vēstniece Izraēlas Valstī Elita Gavele. Vēstniece pateicās Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai un vietējām pašvaldībām, kuras sadarbībā ar Starptautisko Holokausta Izglītības centru Yad Vashem ir nodrošinājušas un atbalstījušas Latvijas skolotāju dalību šajā seminārā. Vēstniece izteica atzinīgus vārdus arī Holokausta izglītības centra darbiniekiem, īpaši Starptautiskās holokausta studiju skolas Eiropas Departamenta Semināru koordinatorei Noa Sigalai (Noa Segal). Pateicoties Noa Sigalas īpašajam entuziasmam un izglītībai, Latvijas skolotāju septiņu dienu apmācības programma ir ļoti plaša. Katru dienu notika lekcijas par jūdaisma vēsturi, antisemītismu, ebreju kultūras mantojumu, tikšanās ar holokaustā izdzīvojušajiem ebrejiem kā arī lekcijas par ebreju glābējiem, kuru piemiņu Yad Vashem muzejs glabā ar vislielāko cieņu.

Vizītes laikā Izraēlā Latvijas skolotājiem bija arī iespēja iepazīties ar holokausta piemiņas vietām Izraēlā un apmeklēt svarīgākās ebreju tautas svētās vietas.

Foto un teksts: Elita Gavele