Publicēts 08 marts 2018

EUI logoEiropas Universitātes institūts, kas atrodas Florencē, Itālijā, izsludina konkursu uz trīs vakantajām profesoru amata vietām.

 • Socioloģijas jomā Politikas un sociālo zinātņu departamentā
  Pretendentam jābūt augsta līmeņa zinātniskām publikācijām, mācībspēka un doktora darbu vadītāja pieredzei. Kandidātam ir jāspēj pamatot un izskaidrot socioloģisko teoriju saikne ar praksē notiekošo. Var būt dažāda iepriekšējā darba pieredze.
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš:līdz 2018. gada 19. martam (tomēr pieteikumus var iesniegt arī pēc 19. marta jeb līdz brīdim, kad tiks atrasts piemērots kandidāts).
  Pieteikumu iesniegšanas vietne un papildu informācija: www.eui.eu/vacancies
 • Starptautisko tiesību un teorijas jomā Tiesību zinātnes departamentā
  Kandidātam jābūt izcilām zinātniskajām publikācijām, mācībspēka un doktora darbu vadītāja pieredzei, kā arī jābūt iesaistītam pētījumos starptautisko tiesību jomā, tostarp starptautiskajās privāttiesībās. Apstiprinātajiem kandidātam būs iespēja piedalīties starpnozaru pētījumos par Eiropas integrācijas ietekmi, globalizāciju un starptautisko tiesību attīstību, kā arī vadīt doktora darbus par tādām tēmām, kas saistītas ar starptautiskajām tiesībām.
  Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 16. aprīlim. Iesniegšanas vietne un papildu informācija: www.eui.eu/vacancies
 • Privāttiesību un tirgus regulējuma jomā Tiesību zinātnes departamentā
  Kandidātiem jābūt zināšanām par privāttiesībām, jo īpaši Eiropas mērogā un saistībā ar to lomu tirgus veidošanā un regulēšanā sabiedrības interesēs. Jābūt zināšanām par banku, finanšu un kapitāla tirgus starptautisko regulējumu vai ekonomikas un sabiedrības digitalizāciju. Apstiprinātajiem kandidātam būs iespēja piedalīties starpnozaru pētījumos par Eiropas integrācijas ietekmi, globalizāciju un starptautisko tiesību attīstību, kā arī vadīt doktora darbus par tādām tēmām, kas saistītas ar starptautiskajām privātajām tiesībām un ekonomikas tiesību jomā.
  Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 16. aprīlim. Iesniegšanas vietne un papildu informācija: www.eui.eu/vacancies

Eiropas Universitātes institūts piedāvā plašākās doktorantūras un pēcdoktorantūras programmas sociālajās zinātnēs – jomās, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas attīstībai – un izcilas pētniecības iespējas. Vairāk nekā 84 procenti no uzņemtajiem studentiem veiksmīgi pabeidz studijas, kas paver lieliskas starptautiskās karjeras iespējas. Doktorantūras studijas EUI notiek šādās jomās: politika un sociālās zinātnes, ekonomika, vēsture un civilizācija, tiesību zinātne.