Publicēts 15 marts 2018

IMG 7205Turpinot īstenot ES struktūrfondu projektu, profesionālās izglītības kompetences centrā “Rīgas Valsts tehnikums” uzsākti jaunas un modernas dienesta viesnīcas būvniecības darbi. Projekta ietvaros pilnībā tiks atjaunots arī metodiskais korpuss - biznesa inkubators. Šodien, 2018. gada 15.martā, jaunbūvē svinīgi tika ierakta simboliskā kapsula.

“Moderna mācību vide, profesionāli pedagogi, darba vidē balstīts mācību process, kas jauniešiem sniedz labas iespējas padziļināti iepazīt izvēlēto profesiju praksē - tie ir priekšnoteikumi, kas daudzus pamudina izvēlēties savu dzīves zināšanu un prasmju ceļu saistīt ar profesionālo izglītību. Liekot pamatu jaunajai Rīgas Valsts tehnikuma dienesta viesnīcai, ticu, ka mūsdienīga, pievilcīga un ērta dzīves vide kļūs par vēl pārliecinošāku jauniešu izvēli profesionālajai izglītībai senām tradīcijām bagātā un vienā no lielākajiem profesionālās izglītības kompetences centriem - Rīgas Valsts tehnikumā,” saka izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.

Izglītības un zinātnes ministrija turpina ieguldīt ievērojamus ES fondu līdzekļus profesionālajā izglītībā, lai pabeigtu jau vairākus gadus sekmīgi īstenoto profesionālās izglītības reformu un nodrošinātu tās ilgtspēju. Tieši pirms diviem gadiem – 2016.gada martā līdz ar profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernā un vienotā praktisko mācību kompleksa atklāšanu noslēdzās nozīmīgs posms profesionālās izglītības attīstībā - modernu mācību kompleksu veidošanai 11 profesionālās izglītības iestādēs iepriekšējā struktūrfondu plānošanas periodā tika ieguldīti 129,24 miljoni eiro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 111,11 milj. eiro). Savukārt 2017.gadā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 88,5 milj. eiro apmērā uzsākta profesionālās izglītības iestāžu modernizācijas projektu īstenošana, turpinot iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā iesākto mācību aprīkojuma modernizāciju un profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai.

Rīgas Valsts tehnikums 2017. gada 4. oktobrī parakstīja līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, uzsākot īstenot profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšanas projektu, kura mērķis ir uzlabot infrastruktūru un atjaunot prioritāro izglītības programmu mācību bāzi, tādējādi sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Projekta kopējās izmaksas ir 10,5 milj. eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 8,9 milj. eiro, un valsts budžeta līdzfinansējums – 1,5 milj. eiro.

Jaunās dienesta viesnīcas būvniecība ir viens no veicamajiem darbiem projekta 2.kārtā. Izveidojot jaunu dienesta viesnīcu mācību kompleksā Dārzciema ielā 70, Rīgas Valsts tehnikums iegūs ne tikai mūsdienu prasībām atbilstošas telpas audzēkņu izmitināšanai, bet tiks optimizēti arī tehnikuma mācību procesam nepieciešamie objekti, kas ļaus racionāli un lietderīgi tos izmantot turpmākajā darbībā. Jaunceļamajā dienesta viesnīcā paredzētas vietas 300 audzēkņiem. Dienesta viesnīcā būs ērta un mūsdienīga vide, jauniešiem tiks nodrošināti nepieciešamie apstākļi kvalitatīvam mācību sagatavošanās procesam un atpūtai, kas ir viens no izglītības iestādes konkurētspēju veicinošiem faktoriem.


“Profesionālajā izglītībā vissvarīgākais ir praktiskās iemaņas un pieredze, ko īstenojam dažādos veidos – izmantojam sava tehnikuma praktiskās apmācības centrus – laboratorijas un darbnīcas, kā arī aktīvi iesaistāmies darba vidē balstītās mācībās. Tāpēc ir liels gandarījums, ka ar ES fondu atbalstu ir iespēja būtiski uzlabot tehnikuma infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kas profesionālo izglītību padara jauniešiem aizvien pievilcīgāku, atbilstošu mūsdienu darba tirgus vajadzībām,” uzsver Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga.

Rīgas Valsts tehnikums ir tikai gadu jaunāks par Latvijas valsti – 1919. gada 29. decembrī Latvijas valdība pieņēma lēmumu atvērt tehnisko vidusskolu, kas atradās tajās pašās telpās, kur šobrīd ir tehnikuma galvenā mājvieta – Krišjāņa Valdemāra ielā 1c. Pakāpeniski tiek attīstīts tehnikuma Praktisko mācību centrs Dārzciema ielā Rīgā, kā arī struktūrvienības Limbažos, Laidzē, Krāslavā un Balvos.
Rīgas Valsts tehnikums īsteno trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmas, metodiskā centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, nodrošinot valsti ar kvalificētiem speciālistiem.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” jaunās dienesta viesnīcas vizualizācija:

2018 1 2018 2