Publicēts 10 aprīlis 2018

blur door factory 451Izstrādājot nekustamā īpašuma attīstības plānu, augstskolas varēs lemt par savā īpašumā esošo nekustamo īpašumu attīstību, un atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus būs tiesīgas ieguldīt modernu akadēmisko kompleksu izveidē. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikumu projekts “Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas un valsts augstskolas bez atlīdzības nodotā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtība", kas šodien, 2018.gada 10.aprīlī, apstiprināts valdībā.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai paaugstinātu valsts augstskolu un zinātnes komercializācijas konkurētspēju, nodrošinot tautsaimniecības attīstībai un darba tirgus vajadzībām atbilstošu, starptautiski novērtētu augstāko izglītību un zinātnisko pētniecību. Modernu, ar pasaules līmeņa infrastruktūru aprīkotu akadēmisko kompleksu izveide ļaus palielināt studentu, tajā skaitā arī ārvalstu studentu un zinātnieku skaitu un sniegs būtisku ieguldījumu finanšu līdzekļu piesaistē kopējā zinātnisko tehnoloģiju un atklājumu pārnesē valsts tautsaimniecībā.

Lai augstskolas varētu īstenot pilnvērtīgu akadēmisko kompleksu izveidi esošā valsts budžeta ietvaros, tām ir nepieciešams atsavināt novecojošos, studiju un zinātniski pētnieciskajam darbam nepiemērotos infrastruktūru objektus, atsavināšanas rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus ieguldot konkurētspējīgos akadēmiskajos un zinātnes tehnoloģiskajos centros. Tāpēc, nosakot vienotu tiesisko regulējumu šiem procesiem, tiks paaugstināta valsts augstskolas un zinātnes komercializācijas konkurētspēja.

Ja augstskolas izstrādātais nekustamā īpašuma attīstības plāns paredzēs atsavināt nekustamos īpašumus, ko valsts nodevusi augstskolai bezatlīdzības lietošanā, tad augstskolas plāns ar atbildīgās ministrijas starpniecību tiks iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā. Augstskolām nekustamā īpašuma attīstības plāni būs jāaktualizē atbilstoši plānotajām izmaiņām nekustamo īpašumu attīstībā, bet ne retāk kā reizi piecos gados.

Ar šodien valdībā apstiprināto MK noteikumu projektu "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas un valsts augstskolas bez atlīdzības nodotā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtība" var iepazīties MK mājaslapā.