Publicēts 26 marts 2015

Np plkst. 9.30 tiešraidē Eiropas savienības (ES) Jaunatnes konference (EU Youth Conference). Pulcējot aptuveni 260 dalībniekus, šī konference vērtē iespējas, kā uzlabot jauniešu politisko līdzdalību valstiskās norisēs. Konference ir galvenais strukturētā dialoga ar jauniešiem, jauniešu organizācijām un jaunatnes politikas veidotājiem pasākums un tajā definētos ieteikumus plānots nodot ES valstu jaunatnes ministriem izvērtēšanai Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes sanāksmē maijā, kad plānotas augstākā līmeņa politiskās debates.