Publicēts 16 aprīlis 2018

blur child close up 256468Otrdien, 17. aprīlī, plkst.10.00 Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Mazajā zālē norisināsies preses konference par pirmsskolas izglītības vadlīniju ieviešanu. Konferences mērķis ir veicināt dziļāku izpratni par pirmsskolas izglītības satura mērķiem un uzdevumiem, pedagoģiskā procesa organizācijas principiem, pirmsskolas izglītības apguves plānotajiem rezultātiem un vērtēšanas pamatprincipiem.

Konferenci organizē IZM sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030). Konferencē piedalīsies IZM Valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja, VISC vadītājs Guntars Catlaks un Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Ikvienam interesentam būs iespēja sekot līdzi konferencei tiešsaistē Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook lapā.

VISC īstenotā projekta Skola2030 mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21.gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.