Publicēts 21 aprīlis 2018

dobelesLai pielāgotu vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi jaunajam vispārējās izglītības mācību saturam, Dobeles novadā norisinās vērienīga izglītības iestāžu modernizācija. Kopumā laika posmā no 2014. līdz 2023. gadam vairāk nekā 110 vispārējās izglītības iestādēs 38 pašvaldībās plānots ieguldīt 168,1 miljonus eiro izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā.

Programmas* ietvaros plānots modernizēt pašvaldību dibināto vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūra ar mērķi sekmēt kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Finansējums tiek piešķirts ergonomiskas mācību vides izveidei, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai un aprīkojuma iegādei, jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanai, vispārējās izglītības iestāžu sporta infrastruktūras būvniecībai un dienestu viesnīcu modernizēšanai, kā arī valsts ģimnāziju reģionālo metodisko centru attīstībai.

Turpinot īstenot ES struktūrfondu projektu*, Dobeles novadā uzsākti jaunas un modernas dienesta viesnīcas būvniecības darbi. Projekta ietvaros tiks uzbūvēta dienesta viesnīca Dobeles novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kurā būs iespējams izmitināt 64 personas 28 divvietīgos un divos četrvietīgos numuriņos. Tāpat ēkā plānota ēdamzāle un virtuve dienesta viesnīcas iemītnieku vajadzībām, konferenču zāle, ko varēs transformēt mazākās auditorijās, kā arī saimniecības un tehniskās telpas. 2018. gada 20. aprīlī jaunbūves pamatos svinīgi tika ieguldīta simboliskā kapsula.

Tāpat būtiski ieguldījumi plānoti Dobeles novada izglītības iestāžu - Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles 1. vidusskolas un Dobeles sākumskolas - vides un sadzīves apstākļu uzlabošanā un pilnveidē. Projektā paredzēts izbūvēt arī jaunu dabaszinātņu mācību centru vispārējo vidējo izglītības iestāžu vajadzībām, atjaunot Dobeles Valsts ģimnāzijas esošās ēkas telpas, kā arī veikt Dobeles sākumskolas pārbūvi un sporta zāles būvniecību.
Kopējās projekta izmaksas ir 8,13 milj. euro, tai skaitās, ERAF finansējums – 3,5 milj. euro, valsts budžeta dotācija 735 tūkstoši euro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 3,89 milj. euro.

Kopējais pieejamais finansējums infrastruktūras modernizēšanai vispārējās izglītības iestādēs ir ne mazāks kā 168,1 milj. euro, ko veido ERAF finansējums 142,9 milj. euro un nacionālais publiskais (valsts un pašvaldību budžeta) līdzfinansējums ne mazāk kā 25,2 milj. euro. Kopumā programmas ietvaros paredzēts modernizēt 100-115 vispārējās izglītības iestādes 38 pašvaldībās, kur izglītību apgūst vairāk nekā 47 tūkstoši izglītojamo.

* Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskais atbalsta mērķis "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"

Dobeles sakumskola sportazale vizualizacija1 vizualizacija2