Publicēts 24 marts 2015

Valdība otrdien, 24.martā, Latvijas Jūras akadēmijas rektora amatā apstiprināja inženierzinātņu doktoru līdzšinējo augstskolas rektoru Jāni Bērziņu.

Rektors patlaban ir arī profesors un Latvijas Jūras akadēmijas Pētniecības institūta direktors. J. Bērziņš ir arī daudzu zinātnisko un metodisko darbu autors vai līdzautors.

J. Bērziņš par akadēmijas rektoru tika apstiprināts 2010.gada sākumā uz pieciem gadiem. 2014.gada oktobrī notikušajā augstskolas Satversmes sapulcē inženierzinātņu doktors J. Bērziņš tika atkārtoti ievēlēts par rektoru. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto augstskolas ievēlēto rektoru pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets.

Ar rīkojuma projektu “Par Latvijas Jūras akadēmijas rektora apstiprināšanu” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40351234&mode=mk&date=2015-03-24