Publicēts 26 aprīlis 2018

20180426 112116 Ceturtdien, 26. aprīlī, Kultūras ministrijā (KM) tika parakstīta Pirmā Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības kultūras, izglītības un zinātniskās sadarbības programma 2018.-2020. gadam. No Latvijas puses vienošanos parakstīja KM valsts sekretāra vietniece starptautiskās sadarbības, sabiedrības integrācijas un mediju politikas jautājumos Inita Pauloviča, no Itālijas puses – šīs valsts vēstnieks Latvijā V.E. Sebastjano Fulči (Sebastiano Fulci).

Šī sadarbības programma ir izstrādāta, pamatojoties uz 1996. gada 23. oktobrī noslēgto Līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Itālijas Republikas valdību par sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā. Sadarbības programma ir šīs vienošanās izpildinstruments.

„Parakstot programmu, puses atzinīgi novērtē abpusējo kultūras pasākumu augsto līmeni un atzīmē abu valstu kultūras sakaru lielo nozīmi. Sadarbības programma paredz, ka abas puses radīs labvēlīgus apstākļus turpmākai sadarbības attīstībai praktiski visās kultūras, mākslas, izglītības un zinātnes jomās. Puses sekmēs dažādu jomu ekspertu un mākslinieku savstarpējas ikgadējas vizītes,” atzīmē I.Pauloviča.

Programmas ietvaros abas valstis apņemas sekmēt tiešu kontaktu nodibināšanu starp mūzikas iestādēm un koncertorganizācijām, atskaņotājmākslinieku un mūzikas kolektīvu apmaiņu, kā arī sekmēt sadarbību vizuālo mākslu un muzeju jomā, tāpat literatūras, tulkošanas un grāmatniecības jomā, veicināt savstarpēju dalību literatūrai un grāmatniecībai veltītos starptautiskos pasākumos.

Programmas ietvaros tiks veicināta sadarbība profesionālās un augstākās izglītības jomā, piedāvātas stipendijas otras valsts studentiem un pētniekiem, atbalstīta valodas mācīšana. Abas valstis veicinās tiešu sadarbību starp zinātniskajām institūcijām, kopīgu zinātnisko un tehnoloģisko pētījumu veikšanu, kā arī zinātniskās un tehniskās informācijas un publikāciju apmaiņu. Tāpat puses veicinās savstarpēju kosmosa pētniecības, inovāciju un attīstības projektu īstenošanu.

Latvija un Itālija savas kompetences ietvaros veicinās projektus un iniciatīvas, kas tiek īstenotas UNESCO, Eiropas Padomes un Eiropas Savienības ietvaros.

Daudzām Latvijas izglītības un zinātniskajām institūcijām ir izveidojusies ilggadēja sadarbība ar partneriem Itālijā. Īpaši aktīva sadarbība notiek starp augstākās izglītības institūcijām, kas darbojas mākslas un kultūras jomās. Abas puses piedāvā viena otrai stipendijas studiju un pētniecības veikšanai otrā valstī. Plaši tiek izmantotas Eiropas Savienības programmu piedāvātās sadarbības iespējas. Programmas “Erasmus+” ietvaros 2014.-2017.gadā apstiprināti 158 stratēģiskās partnerības projekti starp Latvijas un Itālijas izglītības iestādēm un 129 projekti mācību mobilitātēm. Latvijas zinātnisko institūciju sadarbība ar Itāliju programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros ir otrā aktīvākā no visām dalībvalstīm.