Publicēts 27 aprīlis 2018

SirkkaWiman26. un 27.aprīlī Latvijā viesojās Somijas izglītības eksperte Sirka Vimane (Sirkka Wiman), lai dalītos Somijas pieredzē profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu karjeras attīstības veicināšanā, kā arī iepazītos ar Latvijas paveikto inovatīvu mācību centru izveidē.

“Apmeklējot profesionālās izglītības iestādes Latvijā, biju patīkami pārsteigta, cik daudz ir paveikts, lai attīstītu mācību vidi un ieviestu inovatīvus mācīšanās procesus. Tas ir patiesi iedvesmojoši, cik atvērti jūs esat jaunām pieejām nacionālā līmenī. Tāpat jāuzteic profesionālo izglītības iestāžu izveidotie starptautiskās sadarbības tīkli, kas veicinājuši labākās prakses pārņemšanu,” par pieredzēto stāsta S.Vimane.

Pirmajā vizītes dienā S.Vimane apmeklēja Ogres tehnikumu, kur iepazinās ar mācību procesa organizēšanu dažādās profesionālās izglītības programmās. Vēlāk eksperte profesionālās izglītības iestāžu un koledžu direktoru seminārā Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) stāstīja par Somijas profesionālās izglītības mācību centra “Omnia” pieredzi individuālas pieejas īstenošanā audzēkņu karjeras attīstībai darba vidē balstītu mācību kontekstā. Tāpat eksperte dalījās pieredzē profesionālās izglītības internacionalizācijas jautājumos. 27.aprīlī, noslēdzot savu vizīti Latvijā, Somijas eksperte apmeklēja Rīgas Valsts tehnikumu, kā arī tikās ar pārstāvjiem no IZM un Valsts izglītības satura centra.

Somijas eksperte Latviju apmeklēja Erasmus+ programmas projekta “Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” ietvaros. Erasmus+ programmas projekta “Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” mērķis ir atbalstīt darba vidē balstītu mācību (DVBM) ieviešanu 3 Baltijas valstīs, testējot jaunas pieejas darba vidē balstītu mācību vadītāju sagatavošanā.