Publicēts 11 maijs 2018

shutterstock 61359652Iespēja pieteikties Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības projektu pieteikumu konkursam

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina universitātes, augstskolas un zinātniskās institūcijas līdz 2018. gada 31. maijam pieteikties Latvijas – Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkursā. Fonds piešķir atbalstu pētījumiem visās zinātnes nozarēs.
Iesniedzamajā projektā jāpiedalās visu trīs Fonda dalībvalstu - Latvijas, Lietuvas un Taivānas, zinātniekiem. Projekta izpildes maksimālais laiks ir trīs gadi. Pieteikšanās termiņš: 2018. gada 31. maijs (plkst. 17:00). Plašāka informācija.

Iespēja pieteikties Latvijas-Ukrainas pētniecības projektu konkursam

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniekus līdz 14. maijam pieteikties Latvijas-Ukrainas kopīgas sadarbības programmas 2018. gada pētniecības projektu konkursam.

Konkurss ir paredzēts abu valstu augstskolu zinātniekiem, dažādām zinātnieku grupām un zinātniskām institūcijām, kā arī uzņēmumiem, kuri savu pamatdarbību veic Latvijas teritorijā. Projektu plānots uzsākt 2019. gadā, un finansējums projekta Latvijas partnerim paredzēts līdz 20 000 eiro gadā. Plašāka informācija.

Iespēja pieteikties LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas kopīgajam zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskās programmas konkursam

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas kopīgas zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskās programmas 2018. gada konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu. Pieteikšanās termiņš: 2018. gada 8. jūnijs līdz plkst. 17:00. Plašāka informācija.