Publicēts 24 maijs 2018

Untitled 1Vācijas – Baltijas Tirdzniecības kameras īstenotā VETnet projekta ietvaros trešo gadu pēc kārtas tiks pasniegta profesionālās izglītības balva “MĒS MĀCĀMies 2018”. Šogad balvas kategorija ir “Aktīvākais darba vidē balstītu mācību vadītājs”. Balva tiks pasniegta 30. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, plkst. 18.00.

Lai starp pretendentiem noteiktu labākos, tika izveidota žūrijas komisija, kurā darbojās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Vācijas vēstniecības un portāla prakse.lv.

Apmeklējot balvas pretendentus viņu darba vietās, žūrija iepazinās ar darba specifiku un tā organizāciju, savukārt darba vidē balstītu (DVB) mācību vadītāji stāstīja par savu pieredzi, izaugsmi un iecerēm. Komisijas locekļi jautāja par sadarbību ar izglītības iestādēm un audzēkņiem, administratīvo slodzi, konfliktu risināšanas pieredzi. Neskatoties uz sākuma perioda grūtībām, pretendenti atzina DVB priekšrocības un iespējas, ko šī pieeja sniedz.

Žūrijas komisija ir sarežģītas izvēles priekšā, jo katram DVB vadītājam ir savs veiksmes stāsts, sava pieeja sadarbības ar audzēkņiem veidošanā un darba organizēšanā. Būtiska ir gūtā pieredze DVB vadītāju un audzēkņu saliedēšanā, jo rezultāts ir atkarīgs no viņu kopējā darba.. Uzņēmumos tiek regulāri plānots laiks, lai individuāli pārrunātu dažādus jautājumus ar audzēkni, kas palīdz viņu iepazīt tuvāk. Tāpat arī tiek rīkotas kopējas brīvā laika aktivitātes, kas palīdz radīt savstarpēju kontaktu un veicina sadarbību. Visi pretendenti ir aktīvi, atvērti un atsaucīgi savas jomas profesionāļi.

Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja visu pretendentu darbu un ieguldījumu DVB īstenošanā. Noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2018.gada 30. maijā tiks nosaukti īpašās profesionālās izglītības balvas “MĒS MĀCĀMies 2018” ieguvēji.