Publicēts 28 maijs 2018

DSC03509 3Pirmdien, 2018. gada 28. maijā, Ķīnā, Šeņdžeņā, notiek sestā Ķīnas, Austrumvalstu un Centrāleiropas valstu izglītības politikas dialoga sanāksme, kuru vada Ķīnas Tautas Republikas Izglītības ministrijas viceministrs Sjuedzjuņs Tiaņs (Xuejun Tian).

Latvijas delegācijas vadītājs, Latvijas Republikas vēstnieks Ķīnas Tautas Republikā Māris Selga sanāksmē informēja par Latvijas pieredzi darba tirgum atbilstošu prasmju apguvē, sadarbojoties izglītības un uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem. Tāpat tika sniegta informācija par Latvijas un Ķīnas sadarbību izglītības jomā, tostarp augstskolu partnerību un ieinteresētību sadarboties ar Ķīnu gan divpusējo līgumu un programmu, gan Erasmus+ ietvaros.

Sanāksmes dalībnieki diskutēja arī par turpmākām sadarbības iespējām profesionālajā un augstākajā izglītībā, valodu apguvē, kā arī jaunatnes un sporta jomās. Ķīna ir sagatavojusi priekšlikumus sadarbības veicināšanai ar Austrumu un Centrāleiropas valstīm, kas sekmētu dialoga veicināšanu starp izglītības politikas veidotājiem un veicinātu augstākās izglītības iestāžu iesaisti kopīgu projektu veidošanā. Tāpat Ķīnas izglītības viceministrs izteica priekšlikumu nākotnē Izglītības politikas dialoga sanāksmēs aicināt piedalīties inovatīvus uzņēmumus, kas sekmētu izglītības politikas veidotāju, augstākās izglītības iestāžu, pētnieku un uzņēmēju rezultatīvu sadarbību.

Sanāksmes ietvaros Latvija un Ķīna pauda gandarījumu par 2017. gada novembrī parakstīto jauno Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu izglītības jomā, kas apliecina abu valstu interesi sadarbības paplašināšanai. Ik gadu abpusēji tiek piedāvātas stipendijas studijām un pētniecībai, pakāpeniski pieaug studentu mobilitāte. Kopumā Ķīnā vairāku gadu garumā ir studējuši aptuveni 250 Latvijas studentu. Pakāpeniski pieaug arī Ķīnas studentu skaits Latvijas augstskolās. Tā, saskaņā ar IZM apkopotajiem statistikas datiem, 2017. gadā Latvijā studēja 66 studenti no Ķīnas, kas ir par aptuveni 20 studentiem vairāk kā iepriekšējā gadā.

Sanāksmes noslēgumā gan Čehija, gan Rumānija pauda interesi 2019. gadā rīkot septīto Ķīnas un Austrumu un Centrāleiropas valstu izglītības politikas dialoga sanāksmi.

Kina

 Papildu informācija:

Ķīnas un Austrum un Centrāleiropas valstu sadarbības platforma (dēvēta arī par “16+1” formātu) ir Ķīnas iniciatīva ar mērķi veicināt sadarbību ar 11 Eiropas Savienības dalībvalstīm un 5 Balkānu valstīm (Albānija, Bosnija-Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Maķedonija, Melnkalne, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija), tostarp izglītības un zinātnes jomā.