Publicēts 24 marts 2015

Latvija turpinās līdzdarboties Eiropas akadēmiskajā tīklā GEANT (Gigabit European Academic Network – Gigabitu datu pārraides ātruma Eiropas akadēmiskais tīkls). Par to šodien, 24.martā, lēma Ministru kabinets.

Izglītības un zinātnes ministrija dalībai ātrdarbīgajā GEANT tīklā piesaistīs Latvijas Universitāti, kura nodrošinās GEANT tīkla pieslēgumu Latvijas zinātniskajām, izglītības, kultūras, mākslas iestādēm un komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem.

“GEANT tīkls ir visas Eiropas tīkls zinātnes, pētniecības un izglītības atbalstam, kas savstarpēji savieno Eiropas nacionālo valstu  akadēmiskos tīklus, ļauj uzglabāt un analizēt milzīgu datu apjomu, attālināti piekļūt informācijai. Tādēļ tā ir būtiska Eiropas pētniecības telpas sastāvdaļa, kam nav alternatīvas un kam jābūt  pieejamai iespējami plašam Latvijas pētnieku lokam,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Lai nodrošinātu Latvijas dalības maksu GEANT tīkla asociācijā, MK atļāva Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības projekta īstenošanai. 2015.gadā, lai nodrošinātu tīkla pieslēgumu no 2015.gada 1.maija līdz 31.decembrim, tam būs nepieciešami 103 634 eiro, savukārt  2016.gadā un turpmākajos gados līdz projekta beigām 2022.gadā – katru gadu aptuveni 152 530 eiro.

Pieslēgums GEANT tīklam ir būtisks Latvijas akadēmiskā tīkla izveides nosacījums, jo ļaus Latvijai iesaistīties Eiropas akadēmiskajā tīklā un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās. Tas nodrošinās savienojumus ar pārējiem Eiropas nacionālajiem zinātnes un akadēmiskajiem tīkliem, veicinot Latvijas  konkurētspēju un iekļaušanos Eiropas un pasaules pētniecības procesos.

Ar MK rīkojuma projektu “Par Latvijas dalību GEANT tīklā no 2015.gada 1.maija” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40351378&mode=mk&date=2015-03-24