Publicēts 05 jūnijs 2018

pieauguo prasmesEPALE - Eiropas pieaugušo izglītības platforma - jūnijā apkopo publikācijas un resursus par metodēm, kas ļauj novērtēt jau esošās zināšanas un prasmes, pirms pieaugušais turpina izglītoties tālāk.

Pirms vairākām desmitgadēm iegūts izglītības dokuments var arī nedot objektīvu ieskatu profesionālās kompetences līmenī, tāpēc pieaugušo pedagogi meklē uzticamas un ērti izmantojamas novērtēšanas metodes, kas ļautu gūt priekšstatu par cilvēku reālajām zināšanām – sākot no elementāras rakstpratības līdz pat specifiskām zināšanām kādā atsevišķā nozarē vai sociālajām un karjeras veidošanas prasmēm.

Jūnijā EPALE apkopos daudzveidīgās vērtēšanas pieejas no visas Eiropas, kā arī diskutēs par problēmām, kas rodas, novērtējot pieaugušo zināšanas un prasmes.

EPALE tematiskajā sadaļā Mācīšanas metodes jau šobrīd atrodamas vairākas interesantas publikācijas par šo tēmu. Jūnijā tās tiks papildinātas ar aizvien jauniem materiāliem, vairāki no kuriem būs pieejami arī latviešu valodā.

ES pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE Latvijā tiek attīstīta Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.