Publicēts 28 jūnijs 2018

19904951 1635725436446150 1885249252701947828 nArī šogad Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotības iestādes piedalās sarunu festivālā "Lampa", kurā diskutēsim par aktuālām tēmām sabiedrībai. Festivāls norisināsies no 29.jūnija līdz 30.jūlijam. Festivālā ieeja bez maksas.

Sarunu festivāls LAMPA ir vide un impulss nemitīgai sevis pilnveidošanai mūžīgi mainīgajā pasaulē. Festivāla saturs neatstāj vienaldzīgu – tās ir divas dzīvesprieka pilnas dienas, kurās asināt prātu, paplašināt redzesloku un izaicināt savus priekšstatus. Tā ir iedvesmojoša un aizraujoša platforma visiem, kam ir, ko teikt. Visiem, kas vēlas uzzināt un sarunāties par Latvijai, Eiropai un pasaulei būtiskiem jautājumiem.

 

 

 

 

29.06.

Laiks Iestāde

Runātājs

Skatuve Tēma
12.30 - 13.45 Skola2030 Inese Bautre APGAISMO SKATUVE Diskusija "Drošības spilvens" par bērnu traumatisma mazināšanas iespējām
14.00 - 15.30 LVA Latviešu valodas aģentūra LATVIETIS 2.0 TELTS Latvietis - valodnieks: Interaktīva aktivitāte - mācies valodu tiešssaistē
14.00 - 15.30 Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Valsts izglītības attīstības aģentūra

Gatis Kondrāts, Krišjānis Jurāns, Guna Paidere, Edgars Bajaruns, Arta Liepiņa

VALSTS KANCELEJAS TELTS Saruna "Nākotnes līdera portrets"
16.00 - 17.30 JSPA Vladislava Šķēle RIEKSTU KALNS Diskusija “Vēlēties vēlēt un izvēlēties”
16.00 - 17.30 VISC Guntars Catlaks APGAISMO SKATUVE Diskusija "PROTI(ES) VĒLĒT!"
18.00 - 19.30 VISC Guntars Catlaks DROŠĀ TELTS Interaktīva diskusija “Zvans uz stundu - valsts aizsardzības mācība"


30.06.

Laiks Iestāde Runātājs

Skatuve

Tēma

10.00 - 11.30

VIAA Marta Megne RIEKSTU KALNS “Brokastis ar Eiropas Savienību”
14.00 - 15.30 VIAA Dita Traidās IZGLĪTĪBAS SKATUVE

Diskusija "Kas lācītim vēderā? Karjeras izglītība šķērsgriezumā."

16.00 - 17.30 VISC Guntars Catlaks

CĒSU IZSTĀŽU NAMS

Saruna "Vēstures mācīšana skolās"
18.00 - 19.30 Skola2030 Zane Oliņa, Solvita Lazdiņa, Liene Rolanda, Reinis Upenieks, Arita Lauka

SWEDBANK IZGLĪTĪBAS SKATUVE

Skola2030 diskusija "Pirmsskolēns - zinošs un laimīgs"

Diskusija "Drošības spilvens" par bērnu traumatisma mazināšanas iespējām

Kam jāsargā bērni: vecākiem, dienestiem, skolotājiem, vai arī jāiemāca bērniem pašiem parūpēties par savu drošību? Kas bīstamāk – audzināt bērnus īsā pavadā, riskējot, ka viņi agri vai vēlu “norausies no saites” vai atļaut iepazīt pasauli bez robežām, vienlaikus sniedzot informāciju par drošības riskiem?
Jautājumā par bērnu drošību vienas atbildes nav, taču tā ir jāmeklē, jo statistikas dati par bērnu traumatismu ir brīdinoši. Lai situāciju mainītu, papildus drošības iestāžu aktivitātēm projektā Skola 2030 no 2019. gada plānots sākt cilvēkdrošības mācību kursa ieviešanu, integrējot drošības jautājumu tematus esošajā vispārējās izglītības saturā.
Diskusijā “Drošības spilvens” kopā ar drošības dienestu pārstāvjiem, Skola 2030 ekspertiem un klātesošajiem meklēsim piemērotāko veidu bērnu traumatisma mazināšanai Latvijā.

Saruna "Nākotnes līdera portrets"

Neskatoties uz tehnoloģiju laikmetu, viss sākas ar cilvēkiem, tāpat kā katra komanda sākas ar līderi. Dinamiskajā ikdienā līdera loma kļūst arvien nozīmīgāka gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē. Kādiem jābūt rītdienas līderiem, kuri veidos Latvijas nākotni?

Diskusija “Vēlēties vēlēt un izvēlēties”

Jauniešu līdzdalība pilsoniskās līdzdalības procesos, tai skaitā vēlēšanās, visā Eiropā ir zema un šim skaitlim ir tendence samazināties. Jauniešu līdzdalības trūkums, savukārt, nosaka to, ka politiķi nevelta uzmanību jaunatnes jomas jautājumiem savās programmās. Jauniešu līdzdalība bieži vien sākas ar ģeogrāfiski tuvāko līdzdalību – pašvaldību vēlēšanām, bet ir vienlīdz nozīmīga gan lokālas, gan nacionālas, gan starptautiskas pilsoniskās līdzdalības procesos. Sagaidot šī gada vēlēšanas, domāsim, jautāsim un spriedīsim, balsosim par risinājumiem un soļiem, kas jāsper, lai veicinātu jauniešu līdzdalību un savstarpēju uzticēšanos. Citi izaicinājumi, ar ko saskaras jaunieši šajā procesā, ir lēmuma pieņemšanas process, kritiskā domāšana un mediju pratība, kas ir saistīti ar iespēju uzticēties informācijas kanāliem, faktiem un lēmumu pieņemšanas procesam. Tādēļ sabiedrībai ir svarīgi mācēt uzticēties, ka jaunietis pieņem lēmumu izsvērti un pamatoti; savukārt jaunietim apzināties, ka katra balss ir iespēja veidot sabiedrības rītdienu. Pasākuma ietvaros vērtēsim gan esošo situāciju, gan definēsim vēlamo situāciju, gan runāsim par rīkiem, kā jauniešiem kļūt aktīvākiem, iesaistīties.

Diskusija "PROTI(ES) VĒLĒT!"

Satversmē ir nostiprinātas vispāratzītas un tradicionālas pilsoņu līdzdalības formas – vēlēt un tikt ievēlētam.
Noskaidrosim, kas motivē jauniešus piedalīties vēlēšanās un kādi faktori izšķir viņu izvēli. Satversmes 8. un 101. pants, kuros ir nostiprinātas indivīdam garantētās vēlēšanu tiesības, ir aktīvās pilsoniskās līdzdalības forma, kuras valstij būtu pienākums iemācīt izmantot tikpat atbildīgi kā ceļu satiksmes noteikumus autovadītāja apliecības saņemšanai. Diskusijā meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem: Kā tiek apgūta vēlēšanu pratība vispārējās izglītības sistēmas ietvaros? Cik atbildīgi valsts mērogā mēs pieejam vēlēšanu pratības apguvei? Vai sabiedrībā ir pieprasījums pēc vēlēšanu pratības apguves? Dalība vēlēšanās no 16 gadu vecuma: “jā” vai “nē”? Kā nodrošināt aktīvāku jaunās paaudzes iesaisti vēlēšanu procesā?

Interaktīva diskusija “Zvans uz stundu - valsts aizsardzības mācība"

Aicinām piedalīties pirmajā valsts aizsardzības mācības paraugstundā. Šo priekšmetu - iespējams, obligāti - ikvienam vidusskolēnam Latvijā būs jāapgūst no 2019./2020. mācību gada. Valsts aizsardzības mācības mērķis ir izskolot drošu pilsoni, kas neapjuks apmaldoties mežā, brīdī, kad jāsniedz pirmā palīdzība un pat valsts apdraudējuma gadījumā. Diskusijā atbildēsim uz jautājumiem un uzklausīsim viedokļus par valsts aizsardzības mācības saturu, tās nepieciešamību un ieviešanas gaitu.

Diskusija "Kas lācītim vēderā? Karjeras izglītība šķērsgriezumā."

Lai mūsdienu jaunieši jau skolas laikā iegūtu karjeras vadības prasmes, kas noder visa mūža garumā, kopš 2017. gada vairāk nekā 400 Latvijas skolās sācies vērienīgs ES fondu projekts karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Kādus ieguvumus un izaicinājumus tas nesīs skolēniem, pedagogiem, vecākiem, vietējai pašvaldībai un darba devējiem? Kas praktiski mainīsies skolas dzīvē un ko prasīt no pedagoga karjeras konsultanta? Kāda ir vecāku loma karjeras izglītībā? Nāc un uzzini mūsu diskusijā!

Saruna "Vēstures mācīšana skolās"

Ierēdņu, skolotāju, skolēnu un studentu saruna par vēstures izpratnes veidošanu.

Skola2030 diskusija "Pirmsskolēns - zinošs un laimīgs"

Uzzini par gaidāmajām pārmaiņām pirmsskolas mācību saturā un pieejā, kuru mērķis ir dot iespēju bērniem pašiem jautāt, pētīt, meklēt atbildes un mācīties ar prieku. Dalies ar savu redzējumu par kvalitatīvas pirmsskolas izglītības kritērijiem, pirmsskolas un vecāku lomu bērnu mācīšanās atbalstam.
Pirmsskolā bērniem ir īpaši svarīgi gūt daudzveidīgas darbības pieredzi – domāt kritiski un radoši, eksperimentēt, sadarboties, vienlaikus mācoties pamata prasmes tādās cilvēka darbībai svarīgās jomās kā, piemēram, valodas, pašizpausme mākslā, matemātika vai dabaszinātnes.
Šajā sarunā Skola2030 eksperti stāstīs vecākiem par galvenajām sagaidāmajām pārmaiņām mācību saturā un pieejā pirmsskolā un kopā ar vecākiem un izglītības jomas profesionāļiem diskutēs par to, kas raksturo kvalitatīvu pirmsskolas izglītību un kā vecāki var atbalstīt bērnus viņu mācīšanās procesā - lai bērns mācītos ar prieku un justos šajā procesā svarīgs un mīlēts.

Latvietis - valodnieks: Interaktīva aktivitāte - mācies valodu tiešssaistē

Pētnieki pauž bažas par to, cik ātri diasporā zūd latviešu valodas prasmes. Lai pretotos asimilācijai un nodotu latviešu valodas prasmi bērniem un jauniešiem ārvalstīs, diasporā aktīvi darbojas latviešu sestdienas skolas un nu ieviesta arī tālmācības programma "Classflow". Tā dod iespēju bērniem no dažādām valstīm Skype vidē piedalīies virtuālās mācību kontaktstundās ar latviešu valodas skolotājiem no Latvijas. Šajā sesijā ikvienam būs iespēja praktiski izmēģināt, kā šāda mācībstunda notiek, un pārbaudīt vai pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas. Dalībai līdzi jāņem sava planšete vai dators ar Skype programmu.

 Info/Foto: Sarunu festivāls "Lampa"