Publicēts 26 marts 2015

Aktualizējot datorikas prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, Valsts izglītības satura centrs (VISC) no 2015.gada 1.septembra piedāvā skolām aprobācijai piecu datorikas mācību programmu pilotprojektu.

Izstrādātās pilotprojekta programmas paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni:

  • mācību programma datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas realizē pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmeta programmu (atsevišķi būtu aprobējamas klašu grupas 1.-3., 4.-6. un 7.-9.);
  • mācību programma integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;
  • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei;
  • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei;
  • mācību programma padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem).

Atbilstoši darba plānam Datorikas programmas paraugu aprobācijas nodrošināšanai VISC ir izveidojis darba grupu, kurā iekļauti ir Latvijas informātikas skolotāji, darba devēju pārstāvji no Latvijas informācijas un telekomunikācijas asociācijas (LIKTA), Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA), kā arī Informātikas skolotāju asociācijas, VISC un Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti, kas līdz š.g. 1. maijam izstrādās minēto mācību programmu paraugus.

Latvijas skolām ir liela interese aprobēt piedāvātās datorikas mācību programmas. Līdz š.g. 24.martam jau pieteikušās 53 izglītības iestādes, tai skaitā trīs, kas realizē izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām.

VISC arī aicina izglītības iestādes izvērtēt savas iespējas un piedalīties vienas vai vairāku izstrādāto programmu aprobācijā, tostarp izglītības iestādei kopā ar pašvaldību izvērtējot savas tehniskās un finansiālās iespējas.

Izglītības iestādes, kas izlēmušas piedalīties aprobācijas procesā, VISC lūdz līdz 2015.gada 15.maijam informēt par savu izvēli, atsūtot rakstisku apliecinājumu, t.sk. precīzi norādot, kuras programmas tiks aprobētas.

Detalizētākai informācijai par paredzamo programmu aprobācijas gaitu lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Viesturu Vēzi, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Informāciju sagatavoja Valsts izglītības satura centrs

Informātika