Publicēts 20 jūlijs 2018

zinatniekiLatvijas Zinātnes padome izsludināja pieteikšanos otrajam 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursam, kuram pieejamais finansējums ir 8 539 097 eiro.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta, uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās.

Konkursā var piedalīties tās zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā. Projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi. Pieteikumi jāiesniedz līdz šī gada 20. augustam.

2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā ir ieviestas vairākas iniciatīvas – obligāta studējošo un doktora grāda pretendentu iesaiste, pētniecības un studiju vides sasaiste, kā arī zinātnisko institūciju un zinātnieku kapacitātes celšana. Par svarīgu uzdevumu izvirzīta projektu rezultātu sasaiste ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un projektu sociālekonomiskās ietekmes vairošana. Tāpat tiek veidota pārskatāma atskaitīšanās un finanšu izlietojuma sistēma, kas ļaus izvērtēt arī projektu rezultātu ilgtspēju, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un veicinot starpinstitucionālo sadarbību.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss norisinās atbilstoši 2017. gada nogalē valdībā apstiprinātajai jaunajai fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtībai.

Pirmo reizi fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanā tiek ieguldīts tik liels finansējuma apjoms – nākamajos trīs gados paredzēts finansēt projektus kopumā par 27,5 miljoniem eiro.

Plašāka informācija par pieteikšanos pieejama šeit

2018. gada pirmajā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā tika atbalstīts finansēt 61 projektu. Informācija par konkursa rezultātiem pieejama šeit.