Publicēts 22 augusts 2018

P1280126

Trešdien, 2018. gada 22. augustā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noritēja pieaugušo izglītības attīstības forums “Pieaugušo izglītība šodien un rīt”. Forumā piedalījās pieaugušo izglītības politikas īstenotāji, pedagogi no augstskolām un profesionālās izglītības iestādēm, pārstāvji no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmēji un citi pieaugušo izglītībā ieinteresētie.

“Lielākais Latvijas pieaugušo izglītības izaicinājums ir spēja radīt elastīgas mācību programmas, kas ātri reaģē uz izmaiņām darba tirgū un ļauj cilvēkiem jebkurā vecumā un jebkurā Latvijas novadā aktualizēt zināšanas un būt konkurētspējīgiem,” atklājot forumu uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece Baiba Bašķere.

Elīna Purmale-Baumane, Valsts Izglītības attīstības aģentūras departamenta direktore, atgādināja, ka sākusies trešā pieteikšanās kārta Eiropas Sociālā fonda projektā, kurā iegūt jaunu kvalifikāciju vai pilnveidot profesionālo kompetenci var strādājošie, kas vecāki par 25 gadiem. Papildināt zināšanas un iegūt jaunas, darba tirgum atbilstošas prasmes, īpaši aicināti cilvēki pirmspensijas vecumā un strādājošie pensionāri.

Valsts Izglītības satura centra eksperte Sarmīte Valaine iepazīstināja ar moduļu izglītības principiem, kuri īpaši aktuāli tieši pieaugušo izglītības kontekstā. “Informācijas apjoms pasaulē nemitīgi palielinās. Pieaugušajiem nav jāapgūst visas zināšanas, kas uzkrātas nozarē, bet jāattīsta tās kompetences, kas ļauj risināt konkrētus darba uzdevumus,” uzsvēra S. Valaine.

Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktors Gatis Silovs vērsa uzmanību uz aspektiem, kas mudina uzņēmējus ieguldīt līdzekļus darbinieku izglītībā, savukārt Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis aicināja atcerēties Latvijas demogrāfisko situāciju: “Gandrīz 40% Latvijas iedzīvotāju ir piecdesmitgadnieki un vecāki. Tieši šī ir auditorija, kurai jāmācās un kura jāmāca. Pieaugušo izglītībai ir jāpiedāvā visefektīvākie veidi un metodes, kā sniegt zināšanas. “

Foruma otrajā daļā notika paneļdiskusija “Labās prakses piemēri pieaugušo izglītībā” un darbs grupās, kuru dalībnieki risināja ar pieaugušo izglītību saistītus satura, kvalitātes un mobilitātes jautājumus.

Debatēs “Pieaugušo izglītība šodien un rīt” tika akcentēta nepieciešamība pedagogiem pilnveidot prasmes un iegūt andragoga – pieaugušo izglītotāja - kvalifikāciju. Bieži arī nākas saskarties ar problēmu, ka pieaugušajiem ir nepietiekama personiskā motivācija mācīties, neredzot sasaisti starp mācībām, zināšanu atjaunošanu un augstāku dzīves kvalitāti. Ļoti pozitīvi tika novērtēta prakse veidot īpaši piemērotas darba vietas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem cilvēkiem un darba ņēmējiem – senioriem.

Latvijas pieaugušo izglītības forums “Pieaugušo izglītība šodien un rīt” notika Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projektu “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” un “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros.