Publicēts 26 marts 2015

Šodien, 26.martā izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile piedalījās Ceturtajā Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) Rektoru konferencē, Ķīnā, Hangžou, uzrunājot vairāk nekā simts universitāšu rektorus no četrdesmit piecām Eiropas un Āzijas valstīm.

“Latvija augstu novērtē līdzšinējo Āzijas un Eiropas sadarbību izglītībā un Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros pieliks visas pūles, lai to stiprinātu”, savā uzrunā uzsvēra M.Seile.

Ceturtās ASEM Rektoru konferences ietvaros rektori, balstoties uz labās prakses piemēriem un līdzšinējo pieredzi, izstrādās rekomendācijas, kā sadarbībā ar studentiem, uzņēmējiem un politikas veidotājiem stiprināt universitāšu un biznesa sadarbību, veicinot darba tirgum nepieciešamo prasmju attīstību un sekmējot jauniešu nodarbinātību un inovāciju attīstību.

Izstrādātās rekomendācijas rektori iesniegs M.Seilei, lai viņa aprīlī notiekošās Piektās ASEM izglītības ministru sanāksmes ietvaros tās nodotu arī pārējiem ministriem.

Piektā ASEM izglītības ministru sanāksme, kas tiek rīkota Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros, notiks mēnesi pēc Ceturtās ASEM Rektoru konferences. Sanāksme pulcēs Āzijas un Eiropas izglītības ministrus, kuri vienosies par nākamajos divos gados kopīgi veicamajiem uzdevumiem, diskutēs par ASEM izglītības nākotni, ieguldījumu prasmju un nodarbinātības veicināšanā, kā arī par jauno mācīšanās tehnoloģiju lomu izglītībā un Āzijas un Eiropas valstu sadarbības stiprināšanā.

Jāpiemin, ka 23. un 24.martā Ķīnā, Hangžou norisinājās Trešais ASEM Studentu forums, kura ietvaros arī studenti izstrādāja rekomendācijas, lai veicinātu universitāšu un biznesa sektora sadarbību. Rekomendāciju mērķis ir sekmēt studentu uzņēmējspēju attīstību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un mācību vides uzlabošanu, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Studentu forumā piedalījās studenti no visām ASEM valstīm, kas kopskaitā ir piecdesmit viena. Studentu rekomendācijas tiks iesniegtas rektoriem, kā arī M.Seilei, aicinot tās ņemt vērā kopīgo mērķu sasniegšanai ministru sanāksmē aprīlī.

Papildus dalībai Ceturtajā ASEM Rektoru konferencē ministre tikās ar Ķīnas Tautas Republikas izglītības viceministru Zhanyuan Du kungu, abpusēji apliecinot interesi stiprināt valstu sadarbību izglītībā. Amatpersonas vienojās par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu 2010.gadā 22.oktobrī parakstītā līguma par augstākās izglītības kvalifikāciju un grādu savstarpējo atzīšanu īstenošanu un veicinātu studentu apmaiņu starp Latviju un Ķīnu.

Latvijas delegāciju Ķīnā pārstāv arī Dr. Igors Tipāns, Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā, Prof. Andris Kangro, Latvijas Universitātes mācību prorektors un Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centra direktore.

Seile 26032015