Publicēts 11 septembris 2018

Pirmdien, 2018.gada 10.septembrī, notika Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde, kurā apsprieda sporta nozarei aktuālos jautājumus. Sēdē tika runāts par nacionālas nozīmes starptautisko sacensību organizēšanu Latvijā 2019.gadā un turpmākajos gados.

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome” apkopojusi 2019.-2022.gadā Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību un valsts mēroga komplekso sporta sacensību kalendāru. Lai nodrošinātu nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, veicinot attiecīgo sporta veidu attīstību un popularizējot Latviju ārvalstīs, Izglītības un zinātnes ministrija iesniegusi Finanšu ministrijai to kā vienu prioritārajiem pasākumiem. Pasākumu rīkošanai 2019.gadā pieprasītais valsts budžeta finansējums ir 1 860 585 eiro, 2020.gadā – 1 400 170 eiro, 2021.gadā – 1 492 585 eiro un turpmāk ik gadu 903 000 eiro apmērā.

Sporta padome vienojās, ka jautājums par kalendārā iekļauto sporta pasākumu atbalstīšanu izskatāms likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Vienlaikus konceptuāli tika atbalstīts, ka reizi trijos gados finansējums prioritāri novirzāms vismaz viena liela mēroga sporta pasākuma (Eiropas un pasaules čempionāts pieaugušajiem) olimpiskajos sporta veidos organizēšanai, vismaz divu sporta pasākumu olimpiskajos sporta veidos organizēšanai katru gadu, Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda” paredzēto Pasaules un Eiropas kausa posmu, Eiropas un pasaules čempionātu organizēšanai bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā.

Padome arī uzklausīja biedrību “Latvijas Futbola federācija” par nepieciešamo valsts un pašvaldību līdzfinansējumu futbola infrastruktūras attīstībai Latvijā. Federācija sadarbībā ar Eiropas Futbola asociācijas savienību līdz 2025. gadam plāno veikt infrastruktūras uzlabošanu, kam obligāta prasība ir arī valsts un pašvaldību finansiāla līdzdalība. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja, ka iesniegusi Finanšu ministrijā finansējuma pieprasījumu prioritāro pasākumu īstenošanai, kas sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Futbola federāciju paredz atbalstīt futbola infrastruktūras attīstību. Pieprasītais valsts līdzfinansējums 4 007 220 eiro.

Tāpat sēdē pārrunāta Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošana. Ņemot vērā aktualizēto projekta laika grafiku, 2018.gadā projekta īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus 1 200 000 eiro apmērā apgūt nebūs iespējams, tādēļ konceptuāli tika atbalstīta šo līdzekļu pārcelšana uz 2019.gadu. Par finansējuma pārcelšanu vēl būs jālemj Ministru kabinetam.

Saistībā ar saņemto vēstuli “Es atbalstu sportu!”, kurā tika vērsta uzmanība uz finansējuma sporta nozarei samazināšanos, tika nolemts izveidot darba grupu Ministru prezidenta vadībā, kurā darbotos premjerministra izvēlēti valsts institūciju pārstāvji un sporta nozares eksperti.