Publicēts 12 septembris 2018

Izglītības un zinātnes ministrija aicina vispārējās izglītības iestādes sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām piedalīties globālās izglītības projektu konkursā. Pieteikt var inovatīvu un integrētu mācību materiālu izstrādi vai pasākumu rīkošanu, kas veicinātu izpratni par attīstības procesiem un izaicinājumiem pasaulē sasaistē ar Latviju.

Konkurss tiek rīkots, lai veicinātu pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā. Atbalstītas tiks tās aktivitātes, kas visefektīvāk sekmētu izpratni par globālo izglītību un būtu saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Projektu pieteikumus līdz šā gada 3.oktobrim, var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Plašāka informācija un konkursa nolikums pieejams ministrijas mājaslapas sadaļā “Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programma”.

Kopējais konkursā “Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase” pieejamais finansējums ir 100 000 eiro, ko veido Eiropas Komisijas, Globālās izglītības tīkla Eiropā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir no 5000 līdz 20 000 eiro.

Atklātā konkursa dokumenti