Publicēts 13 septembris 2018

EPALE baneris1

Trešdien, 2018. gada 12. septembrī, Daugavpils Centrālajā bibliotēkā notika Latgales reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un tās piedāvātās iespējas”. Seminārā piedalījās pieaugušo izglītības profesionāļi no izglītības iestādēm, bibliotēkām, nevalstiskajam institūcijām un pašvaldībām.

Atklājot semināru, Daugavpils Izglītības pārvaldes nodaļas vadītāja Lidija Plavinska akcentēja pieaugušo izglītības milzīgo nozīmi, lai cilvēki spētu sev nodrošināt interesantu, pienācīgi atalgotu, savām spējām un interesēm atbilstošu darbu visa mūža garumā.

Projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” satura eksperte Silvija Kārkliņa iepazīstināja ar Eiropas Savienības pieaugušo izglītības politikas pamatnostādnēm. Tā kā pieaugušo izglītībā ir iesaistīti daudzi sadarbības partneri, viens no valstu vissvarīgākajiem uzdevumiem ir panākt, lai iesaistītās puses uzņemas ilgtermiņa saistības pieaugušo izglītības īstenošanā, racionāli koordinējot aktivitātes. Pieaugušo izglītotājiem jāveicina mācīšanās autonomija jeb pašvirzīta izglītošanās, kas paredz katra pieaugušā izpratni par mācību procesu un spēju pašam to pielāgot jau esošajām prasmēm, darba videi un dzīves pieredzei.

Projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja Ilze Seipule tiešsaistes treniņā iepazīstināja ar EPALE un platformas satura aktuālajām tēmām: medijpratība, projekti un partnerības, brīvprātīgie pieaugušo izglītībā, pieaugušo izglītība un karjera. Semināra dalībnieki uzzināja par iespējām piedalīties EPALE tiešsaistes diskusijās un vebināros, kā arī platformas satura veidošanā.

EAPLE Latgales reģiona koordinatore Ilze Onzule informēja par iespējām Latgales novada strādājošiem pieaugušajiem aktualizēt zināšanas vai apgūt jaunu profesiju ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros.

Seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un tās piedāvātās iespējas” notika Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi.