Publicēts 01 oktobris 2018

Sadurskis KaminskisIzglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis pirmdien, 2018.gada 1. oktobrī, parakstīja vienošanās un domstarpību protokolu, apliecinot Izglītības un zinātnes ministrijas veiksmīgo sadarbību ar pašvaldībām izglītības jautājumu risināšanā.

“Vienošanās apliecina, ka tikai ar mērķtiecīgu darbu var sasniegt rezultātu. Esam paveikuši uzdevumus, par kuriem tika panākta kopīga izpratne un vienots redzējums,” akcentē Kārlis Šadurskis. Vienlaikus ministrs pauž gandarījumu, ka Latvijas Pašvaldību savienība jau no idejas pirmsākumiem atbalstīja ministrijas ieceri par kvalitātes kritēriju noteikšanu vidusskolās.

“Raksturojot šī gada sarunu gaitu, jāuzsver, ka ņemtas vērā pašvaldību intereses, daudzos jautājumos uzklausīti pašvaldību ierosinājumi. Ir panākta vienošanās daudzos jautājumos, pie dažiem darbs turpinās, jo sarunu gaitā arī izkristalizējušās risināmās problēmas. Jautājumā par minimāli pieļaujamo skolēnu skaitu, sarunās tika panākta vienošanās, ka Ministru kabineta noteikumos tiek diferencēta attieksme pret dažādām pašvaldību grupām. Tas nozīmē, ka visām pašvaldībām nebūs standartizēta pieeja, bet gan tiks ņemta vērā arī reģionālā specifika un vajadzības,” līdzšinējo sadarbību raksturoja Gints Kaminskis.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izpildījusi visas savstarpējās vienošanās ar Latvijas Pašvaldību savienību. Ar IZM atbalstu Ministru kabineta sēdē valdība pieņēma pašvaldībām labvēlīgāku lēmumu - nodrošināt nepieciešamo finansējumu pedagogu atlaišanas pabalstu izmaksai pašvaldību internātskolu reorganizācijas un slēgšanas gadījumā pilnā apmērā, nevis tikai 50% apmērā. Kopumā no valsts budžeta šiem pabalstiem izmaksātā summa ir 225 751 eiro.

No 2018. gada 1. septembra vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu minimālā alga palielināta no 680 eiro līdz 710 eiro par likmi. Atalgojuma palielināšana pedagogiem ir ministrijas prioritāte, kam jāiet kopsolī ar augstas izglītības kvalitātes nodrošināšanu ikvienā skolā. Valdība šā gada 11. septembrī apstiprināja IZM sagatavotos Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas nosaka minimāli pieļaujamo skolēnu skaitu vidusskolas klašu grupās un kvalitātes kritērijus, lai vidusskolas varētu pretendēt uz valsts budžeta finansējumu. Ja kvalitātes kritēriji tiks izpildīti, vidusskola turpinās saņemt finansējumu nemainīgā apmērā arī tad, ja skolēnu skaits klašu grupā neatbildīs MK noteikumos minētajam. Šo jautājumu risināšanā notika plašas diskusijas ar pašvaldībām un citiem sociālajiem partneriem, meklējot atbilstošāko risinājumu. Latvijas Pašvaldību savienība pauda atbalstu kvalitātes kritēriju noteikšanā.

Savukārt profesionālajā izglītībā IZM ir izstrādājusi un iepazīstinājusi pašvaldības ar informatīvo ziņojumu “Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu”. Pašvaldību vēlme bija profesionālās izglītības iestāžu programmu finansējuma modeļa projekta izstrāde neatkarīgi no profesionālās izglītības iestādes dibinātāja, tai skaitā sagatavot priekšlikumu mācību stipendijas finansēšanai.