Publicēts 04 oktobris 2018

20181004 131110Izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis un Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes valdes priekšsēdētāja Diāna Zaļupe ceturtdien, 2018. gada 4. oktobrī, parakstīja memorandu, vienojoties par sadarbību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai.

Memoranda prioritārais uzdevums ir saskaņot profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes sporta treneru darba samaksas nodrošināšanas plānu 2019. un turpmākajos gados, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunatnes sporta sistēmas attīstību Latvijā, veicinot jauno sportistu sagatavošanu un sportiskās meistarības izaugsmi.

Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ir pieaudzis sporta skolu audzēkņu skaits, abas puses apņemas nemainīgā līmenī nodrošināt valsts atbalstu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai. No 2019. gada 1. janvāra atbilstoši valsts budžeta iespējām plānots pakāpeniski palielināt valsts līdzfinansējuma apmēru uz vienu audzēkni, paredzot papildu finansējumu no valsts budžeta programmas Sports” apakšprogrammas „Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. Izglītības un zinātnes ministrija to kā vienu no prioritāri īstenojamiem pasākumiem iesniegusi Finanšu ministrijā, prasot papildu finansējumu 659 355 eiro apmērā 2019. un turpmākajiem gadiem.

Vienlaikus mērķis ir panākt, lai no 2021. gada pilnībā nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas līdzfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā piemaksu fondu par papildus pedagoģisko darbu un pedagogu mēneša darba algas likmes palielināšanu.

Tāpat kopīgi tiks strādāts pie normatīvā regulējuma izmaiņām, lai veicinātu sporta izglītības kvalitātes un rezultātu paaugstināšanu.

Jauno sportistu sagatavošanas sistēma Latvijā balstās uz 76 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, kurās 1406 treneru vadībā regulāri trenējas 36 300 bērni un jaunieši 37 sporta veidos.