Publicēts 05 oktobris 2018

kevin schmid 578487 unsplashLai pateiktos par ieguldījumu jauniešu līdzdalības veicināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā, Izglītības un zinātnes ministrija aicina līdz šā gada 31.oktobrim pieteikt pretendentus konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2018”.

Konkursā var pieteikt pašvaldības un darbā ar jaunatni iesaistītas personas, jauniešu centrus, jaunatnes organizācijas un biedrības. Konkursa mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī rosināt pašvaldības un jaunatnes organizācijas izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā. Tāpat paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižu.

Pretendentus var pietiek desmit nominācijās:

  • Straujākais lēciens darbā ar jaunatni attīstībai pašvaldībā (2017. – 2018. gadā);
  • Darbā ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība;
  • Inovatīvākā pašvaldība darbā ar jaunatni attīstībai vietējā līmenī;
  • Straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai, biedrībai vai nodibinājumam, kas veic darbu ar jaunatni (divi darba gadi);
  • Darbīgākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū;
  • Aktīvākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni nacionālā mērogā;
  • Uzlecošais jaunatnes darbinieks (viens gads aktīvā darbā jaunatnes jomā);
  • Aktīvākais jaunatnes darbinieks (2017. – 2018. gadā);
  • Pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks;
  • Darbīgākais jauniešu centrs (2017. – 2018. gadā).

Konkursu organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Konkursa nolikums pieejams šeit. Pieteikumus dalībai konkursā un konkursa pretendenta raksturojumu var iesniegt personīgi ministrijas Informācijas centrā, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, 1.stāvā vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi.

Konkursa noslēgums un laureātu apbalvošana paredzēta 7. decembrī, Madonā.