Publicēts 05 oktobris 2018

Baltijas valstu, Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas zinātnieki 2018.gada 25.oktobrī tiksies Tallinā, lai vienotos par sadarbību pētniecības projektu sagatavošanā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gadam programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros izveidotājā Baltijas pētniecības programmā.

Baltijas pētniecības programma ir izcila iespēja veikt apjomīgus pētījumus par tēmām, kas ir nozīmīgas un svarīgas gan Baltijas reģionam, gan Eiropai kopumā, strādāt ar izaicinājumiem, kuru risināšana katrai valstij atsevišķi ir grūti īstenojama. Plānojam, ka Baltijas pētniecības programmai noslēdzoties 2024. gada aprīlī, būs izveidojošās ilgtspējīgas partnerības, kas būs ieinteresētas turpināt sadarbību arī ārpus šīs programmas ietvariem.

Doktorantiem, zinātniskā grāda pretendentiem vai zinātniekiem, kuri plāno sadarboties programmas ietvaros ar Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas zinātniekiem, pasākuma apmeklēšanai nepieciešams reģistrēt dalību līdz 2018. gada 20. oktobrim Igaunijas Pētniecības padomes vietnē

Aizpildot pieteikumu līdz 2018. gada 22.oktobrim Valsts izglītības attīstības aģentūras vietnē , var saņemt ceļa (transporta) un uzturēšanās izdevumu kompensāciju. Vietu skaists ierobežots, aicinām pieteikties savlaicīgi.

Sadarbības projektus pētniecībā starp trim saņēmējvalstīm - Latviju, Igauniju, Lietuvu un donorvalstīm – Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim ar kopējo budžetu 22 miljoni eiro. Programmā plānoti trīs atklātie konkursi: pirmais Igaunijā (2018), otrais – Latvijā (2019), bet trešais – Lietuvā (2019/2020). Pirmajā konkursā projektus varēs iesniegt līdz 2019. gada 31. janvārim.

Programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros izveidotajās Baltijas pētniecības programmās projektu konkursu izsludinās Igaunijas Pētniecības padome sadarbībā ar Norvēģijas Zinātnes padomi. Informācija par konkursu būs pieejama tīmekļvietnē.

EEA and Norway grants