Publicēts 23 oktobris 2018

Latvijas karogsŠodien, 2018. gada 23. oktobrī, sešām izcilām personībām piešķirts Latvijas valdības augtākais apbalvojums - Ministru kabineta balva. Izglītības un zinātnes ministrija ir lepna, ka apbalvoto vidū arī Latvijas bobsleja izlases komandas galvenais treneris Sandis Prūsis, kurš apbalvots par nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā.

Sandis Prūsis ir piedzīvojis sekmīgu sportista – bobsleja pilota karjeru un kopš 2006. gada uzticīgi turpina kalpot Latvijas sportam, sniedzot savas zināšanas un pieredzi jaunajiem sportistiem, lai arī turpmāk Latvijas bobslejisti sasniegtu augstākās sporta virsotnes. Sanda Prūša vadībā Latvijas bobslejisti ir kļuvuši gan par Eiropas un pasaules, gan Olimpiskajiem čempioniem.

Šodien valdība izteica atzinību arī izciliem izglītības, zinātnes, kultūras, tautsaimniecības, veselības aizsardzības, valsts pārvaldes, valsts aizsardzības un politiskās jomas darbiniekiem, piešķirot Ministru kabineta Atzinības rakstus.

Par izciliem sasniegumiem zinātnē un augstākās izglītības jomā valsts apbalvojums piešķirts Latvijas Universitātes rektoram, profesoram, habilitētajam bioloģijas doktoram Indriķim Muižniekam. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore, biedrības "Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija" prezidente, habilitētā ekonomikas doktore Baiba Rivža apbalvota par valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV – "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (2014–2018)" rezultatīvo vadību. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta direktoram un Ķīmijas fakultātes asociētajam profesoram, ķīmijas doktoram Donātam Ertam MK Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu nanozinātņu attīstībā Latvijā un aktīvu līdzdalību Latvijas Zinātņu akadēmijas darbā. Savukārt Ogres Valsts tehnikuma direktorei Ilzei Brantei apbalvojums pasniegts par izcilības veicināšanu profesionālajā izglītībā. Tāpat MK atzinības rakstu saņēmusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore, profesore un vadošajā pētniece Irina Pilvere par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes un lauksaimniecības un meža nozares attīstībā. Atzinības raksts pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei Līgai Lejiņai par nozīmīgu ieguldījumu izglītības reformu ieviešanā vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā, sekmējot kvalitatīvas, pieejamas un resursefektīvas izglītības sistēmas izveidi, kā arī sekmējot zinātnes un pētniecības sistēmas pārvaldības attīstību.

Ar šodien valdībā apstiprinātajiem MK rīkojuma projektiem “Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu" un “Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu" var iepazīties MK mājaslapā.

Foto: Rihards Rudzis