Publicēts 23 oktobris 2018

steven lelham 342930 unsplashVeicot finansējuma pārdali starp valsts budžeta programmām, tiks nodrošināti nepieciešamie papildu līdzekļi vairākiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem, valsts pārvaldībā esošo sporta bāzu sakārtošanai, kā arī nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 2019. gadā.

Lai nodrošinātu lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem, šodien, 2018. gada 23. oktobrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos Ministru kabineta rīkojuma projektus par apropriācijas pārdali sporta nozarei svarīgu uzdevumu veikšanai. Līdzekļi pārdalīti no valsts budžeta programmām, kurās 2018.gadā plānotais finansējums nav pilnībā izmantots un kuru pārcelšana uz 2019.gadu tiešā veidā nav iespējama, jo to neparedz budžeta un finanšu vadības tiesiskais regulējums.

No IZM 2018. gada budžeta apakšprogrammas “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” – Paralimpiskā sporta centra izveidei” uz IZM 2018. gada budžeta apakšprogrammu “Sporta būves” tiek pārdalīts šogad neiztērētais finansējums 1,2 milj. eiro apmērā. No šīs summas 500 000 eiro paredzēti tenisa centra “Lielupe” attīstības projekta pabeigšanai; 450 000 eiro – Latvijas futbola federācijai Jelgavas treniņbāzes izveides projekta pabeigšanai, bet 145 000 eiro - kultūras un sporta centra “Daugavas stadions” inventāra un aprīkojuma iegādei. Vēl 30 000 eiro pārdalīti kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” darbības nodrošināšanai un 75 000 eiro - Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras sakārtošanai.

Izmaiņas Paralimpiskā sporta centra projekta laika grafikā saistītas ar centra biznesa plāna aktualizēšanu, projekta īstenošanas un finansēšanas modeļa maiņu, kā arī izmaiņām sākotnēji plānotajā publisko iepirkumu procedūrai paredzētajā laika grafikā. Jautājums par turpmāko atbalstu Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošanai tiks izskatīts 2019. un turpmāko gadu valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.

Savukārt Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammā "Valsts sociālie pabalsti" prognozētais līdzekļu atlikums 1 035 000 eiro apmērā pārdalīts uz IZM budžeta apakšprogrammu "Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā", nodrošinot 2019. gadā Latvijā paredzēto nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanas izdevumu segšanu 2018. gadā. Tā, 475 000 eiro nepieciešami biedrībai "Latvijas Automobiļu federācija" 2019. gada FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanas licences iegādei; 360 000 eiro - biedrībai "Latvijas Motosporta federācija" 2019. gada FIM pasaules čempionāta motokrosā posma organizēšanas licences iegādei, savukārt 200 000 eiro nepieciešami biedrībai "Latvijas Motosporta federācija" 2019. gada FIM pasaules čempionāta spīdvejā posma organizēšanai.

Ar šodien valdībā apstiprinātajiem MK rīkojuma projektiem var iepazīties MK mājaslapā.