Publicēts 24 septembris 2018

DSC 3492Kā pilsēta var kļūt gudrāka? Kādi ir priekšnoteikumi, lai pilsēta būtu saistoša talantīgiem cilvēkiem no visas pasaules? Kā uzlabot publisko telpu un samazināt segregāciju?
Pasaule turpina piedzīvot urbanizāciju, tai pat laikā sabiedrība Eiropā noveco. Tas nozīmē, ka valstīm, reģioniem un pilsētām Eiropā jāsacenšas par profesionāļiem visās jomās, ja tās vēlas saglabāt konkurētspēju starp citām teritorijām. Pilsētas Eiropā nereti piedzīvo segregāciju, kuras rezultātā mazākumtautību grupas un cilvēki ar sliktu socio-ekonomisko stāvokli pārceļas uz dzīvi konkrētos rajonos, veidojot augstu koncentrāciju ar cilvēkiem, kuru vidū dzīves vide ir slikta un pastāv liels risks noziedzībai.

Projekta “Smart-up BSR” partneris Tallinas pilsēta sadarbībā ar projekta vadošo partneri Ālto universitāti no 17. līdz 19. septembrim Tallinas Inovāciju nometnē pulcēja ap 100 dalībniekiem no visa Baltijas Jūras reģiona, lai kopīgi radītu inovatīvas idejas saistībā ar digitalizāciju, ilgtspējīgu un gudru pilsētu un sabiedrības iesaisti.

Inovāciju nometnes dalībnieki no pilsētu pārvaldēm, reģionālās attīstības aģentūrām, akadēmiskā sektora un NVO prominentu ekspertu no Igaunijas un Somijas pavadībā diskutēja par tā, kā palielināt sabiedrības iesaisti un veicināt kopradi vietējo iedzīvotāju vidū; kā padarīt reģionu tehnoloģiski un procesuāli gudrāku un daudziem citiem izaicinājumiem.

Projektā “Smart-up BSR” Latviju pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte un Liepājas Universitāte. Projekta vadošais partneris ir Ālto Universitāte (Somija). Projekts ir organizēts, lai ar katru projekta inovāciju nometni projekta partneri un iesaistītie dalībnieki apgūtu arvien jaunus paņēmienus. kā risināt sabiedrības un attīstības izaicinājumus.

Lai uzzinātu vairāk par Inovāciju nometņu rezultātiem un projektu “Smart-up BSR”, aicinām apmeklēt vietni: http://smartup-bsr.eu

InterregLOGOansamblis