Publicēts 02 novembris 2018

Kirgizstanas vizite2018. gada 1. un 2. novembrī vizītē Latvijā ieradās Kirgizstānas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas delegācija. Kirgizstānas izglītības eksperti iepazinās ar Latvijas izglītības politiku un īstenotajām reformām, kā arī pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas.

Īpašu interesi Kirgizstānas kolēģi izrādīja par izglītības kvalitātes un akreditācijas jautājumiem, neformālās izglītības atzīšanu, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu, vispārējās un profesionālās izglītības skolu tīklu. Vizītes ietvaros viesi apmeklēja arī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centru, Rīgas Valsts tehnikumu un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu.

Vizīte tika organizēta saskaņā ar 2016. gada 17. oktobrī parakstīto Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības un zinātnes jomā un IZM projekta “Atbalsts izglītības jomas reformām un sadarbības veicināšanai ar Centrālāzijas valstīm” ietvaros. Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Sadarbība ar Kirgizstānu izglītības jomā visaktīvākā ir augstākajā izglītībā, tostarp, gan augstskolu divpusējo līgumu, gan Erasmus+ programmas ietvaros. Šajā mācību gadā Latvijā pilna laika studiju programmās studē 18 studenti. Tomēr jāatzīmē, ka ciešāka sadarbība pēdējos gados attīstās arī abu valstu Izglītības un zinātnes ministriju un aģentūru starpā, tostarp, ņemot vērā arī, ka Latvija kopš 2015. gada, Latvijas prezidentūras ES Padomē, ir vadošā ES valsts profesionālajā izglītībā Eiropas Komisijas atbalstītā projekta “ES un Centrālāzijas izglītības platforma” ietvaros. Šīs platformas ietvaros notiek regulāra informācijas un ekspertu pieredzes apmaiņa par tādiem aktuāliem izglītības jautājumiem kā izglītības kvalitāte, nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras, izglītības izstāžu un darba devēju sadarbība, izglītības sistēmu finansēšana, izglītības pieejamība, karjeras vadība u.c.