Publicēts 18 decembris 2018

hope house press leather diary studio 127595 unsplashLai nodrošinātu konkurētspējīgu un amata prasībām atbilstošu profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba algu, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi grozījumus Pedagogu darba samaksas noteikumos. Grozījumi paredz profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru zemāko mēneša darba algu pielīdzināt koledžu direktoru zemākai mēneša darba algai.

Pēdējo gadu laikā saistībā ar modulāro programmu un darba vidē balstīto mācību ieviešanu būtiski palielinājusies profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru atbildība un pienākumu apjoms. Salīdzinot direktoru zemākās mēneša darba algas koledžās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs ar vienādu audzēkņu skaitu, ministrija secināja, ka koledžu direktoru zemākā mēneša darba alga ir par 17-28% lielāka. Šīs atšķirības normatīvajā regulējumā nereti ir iemesls, kāpēc atlases konkursos profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru amatiem ir grūti piesaistīt jaunus profesionāļus.

Veiktie grozījumi novērsīs nevienlīdzīgo situāciju, tādējādi paaugstinot profesionālās vidējās izglītības iestādes prestižu, kā arī motivējot profesionāļus uzņemties izglītības iestādes vadību.

Grozījumos noteiktas septiņas koledžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru zemākās mēneša darba algas likmes grupas atkarībā no izglītojamo skaita izglītības iestādē.

 

Pedagoga amata nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

Direktors koledžā un profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā ir šāds izglītojamo skaits

no 3001 un vairāk

2720

no 2501 līdz 3000

2480

no 2001 līdz 2500

2260

no 1501 līdz 2000

2060

no 1001 līdz 1500

1835

no 501 līdz 1000

1469

līdz 500

1286

Profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru zemākās mēneša darba algas likmes palielinājums saistīts arī ar vietnieku zemākās mēneša darba algas likmes palielinājumu.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"" 2018. gada 18. decembrī apstiprināts valdībā.