Publicēts 15 janvāris 2019

Valdība otrdien, 2019. gada 15.janvārī, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) rektora amatā apstiprināja līdzšinējo zinātņu prorektoru, profesoru Juri Grantu, kurš amatā stāsies 22.janvārī un akadēmiju vadīs turpmākos piecus gadus.

Saskaņā ar Augstskolu likumu, augstskolā ievēlēto rektoru apstiprina valdība. LSPA Satversmes sapulce profesoru Grantu rektora amatā ievēlēja pērnā gada 4.decembrī. Viņš bijis vienīgais pretendents uz šo amatu.

Juris Grants ir LSPA profesors kopš 1999.gada, zinātņu prorektora amatu pilda 10 gadus. 1992.gadā aizstāvējis doktora grādu LSPA, iegūstot zinātnes doktora grādu pedagoģijā, turpinājis pilnveidoties Stokholmas Izglītības institūtā, kā arī papildinājis savas profesionālās zināšanas Kolumbijas Universitātē ASV.
Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros iesaistījies starptautiskos projektos, tai skaitā Zviedrijas valdības starptautiskajā projektā par Augstu sasniegumu sporta izglītību un Eiropas komisijas pētījums par sportistu duālās karjeras vadlīniju izstrādi Eiropā.

Jurim Grantam ir arī plaša sabiedriskā darbība, darbojies kā Latvijas Zinātņu padomes eksperts sporta zinātnes nozarē, bijis Latvijas Slēpošanas federācijas prezidents, patlaban Baltijas sporta zinātnes asociācijas viceprezidents, biedrības „Latvijas Rekreācijas izglītības asociācijas" valdes priekšsēdētājs.

Pagājušajā gadā saņēmis Polijas Jozefa Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitātes augstāko apbalvojumu - goda doktora nosaukumu sporta zinātnē.
Jura Granta CV | LSPA attīstības koncepcija (2019. - 2023.)

Līdzšinējā LSPA rektora, profesora Jāņa Žīdena pilnvaru termiņš beigsies 2019.gada 21.janvārī. Saskaņā ar LSPA Satversmi, Žīdens šim amatam nevarēja pieteikties, jo patlaban noslēdzas otrais, maksimāli pieļaujamais, rektora amata ieņemšanas termiņš.

Ar valdībā apstiprināto rīkojuma projektu „Par Juri Grantu” iespējams iepazīties MK mājaslapā.