Publicēts 24 janvāris 2019

TTT4WBL macibasNoslēgušies kursi prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un darba vidē balstītu (DVB) mācību vadītājiem no uzņēmumiem. Kursi notika Eiropas Savienības Erasmus+ KA3 aktivitātes projekta ”Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” ietvaros.

Kopumā triju gadu laikā notikuši 17 šādi semināri un sagatavoti 300 prakšu vadītāji (131 no profesionālās izglītības iestādēm un 169 no uzņēmumiem). Mācības notika Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Ogrē.

Divu dienu laikā prakšu vadītāji kopā ar treneriem no SIA “Baltic Bright” (Vita Žunda, Diāna Krastiņa) un Daugavpils tehnikuma (Inta Laurena, Jevgēņijs Kružkovs) apguva gan praktiskus jautājumus saistībā ar DVB mācību organizēšanu, gan pedagoģijas pamatzināšanas.

“Mēs mācāmies, lai būtu profesionāli sagatavoti jauno praktikantu ienākšanai uzņēmumā, kas ir ļoti būtiski gan mums, gan izglītības iestādēm. Īpašs akcents mācībās tiek likts uz progresīvu un precīzu pieeju plānoto programmu apguvē, kas ir pamats audzēkņu profesionālajām zināšanām,,” par TTT4WBL apmācībām saka vecākais atslēdznieks Dainis Hohbergs.

Savukārt Priekuļu tehnikuma direktora pienākumu izpildītājs Sandis Grosbergs uzsver, ka mācību galvenais mērķis ir panākt vienotu skolas un uzņēmuma izpratni par darba vidē balstītām mācībām un to, kā šī procesa laikā nodrošinot gan teorētiskās, gan praktiskās mācības. “Izglītības iestādei un nozares uzņēmumam savstarpēji sadarbojoties ir iespējams paaugstināt izglītības kvalitāti un radīt nozarei atbilstošus speciālistus. Šo mācību laikā varam veikt praktiskās nodarbības, izprast kritērijus, kas nepieciešami mācību ieviešanai reālajā darba vidē,” uzsver S.Grosbergs.

Semināra programma tika izstrādāta TTT4WBL projekta ietvaros un aprobēta trijās Baltijas valstīs. Projekta mērķis ir testēt inovatīvu mācību pieeju, kopā izglītojot DVB mācību vadītājus no uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm. Tādējādi tiek veicināta vienota izpratne par DVB mācībām un veidojas ciešāka un veiksmīgāka sadarbība starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem.