Publicēts 30 janvāris 2019

7af74db6 620f 4426 8197 594e35850413Trešdien, 2019. gada 30. janvārī, atklāta atjaunotā Ogres Tehnikuma dienesta viesnīca. Modernizējot Ogres tehnikumu, tika veikta dienesta viesnīcas pārbūve, kā arī iegādāts telpām nepieciešamais aprīkojums un mēbeles. Lai nodrošinātu modernu, jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību vides infrastruktūru, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīciju projektu ietvaros visā Latvijā tiek veikta profesionālās izglītības iestāžu pilnveide.

Ogres tehnikumā mācās 990 audzēkņu, no kuriem vairāk nekā puse izvēlas dzīvot dienesta viesnīcās. Šo iespēju izmanto arī pieaugušo izglītības programmu klausītāji. Jaunajā dienesta viesnīcā Aizupēs ir 281 gultasvieta, ieskaitot vietas personām ar kustību traucējumiem. Ogres tehnikuma audzēkņiem gultasvietas pieejamas arī dienesta viesnīcās Upes prospektā 18 un Jaunatnes ielā 3, Ogrē.

Projekta ietvaros jaunu elpu iegūs arī esošā sporta zāle – to paredzēts pārbūvēt par multifunkcionālu halli un iegādāties aprīkojumu un sporta inventāru sporta nodarbību nodrošināšanai. Multifunkcionālās halles pārbūvi plānots pabeigt līdz 2019.gada beigām.

Projekta īstenošanas laikā tiks modernizēta un pilnveidota Ogres tehnikuma infrastruktūra, sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un darba tirgus prasībām, tādējādi uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Infrastruktūras projektu kopējās izmaksas ir 5,5 miljoni eiro, no kuriem lielāko daļu – 4.7 miljonus eiro sedz ERAF finansējums, bet valsts budžeta līdzfinansējums ir 825 000 eiro.

Kopumā profesionālās izglītības infrastruktūras projektos no 2007. līdz 2020. gadam tiks ieguldīti 226 milj.eiro. (27 izglītības iestādes 2007.-2013.gadā, 24 izglītības iestādes 2014.-2020.gadā).

Programmas* ietvaros finansējums tiek nodrošināts profesionālās izglītības iestāžu, it īpaši profesionālās izglītības kompetences centru, infrastruktūras, t.sk. sporta un dienesta viesnīcu infrastruktūras, izveidei un sakārtošanai, mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegādei. Līdzekļi tiek ieguldīti infrastruktūras attīstībai jaunu profesionālo izglītības programmu īstenošanai prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās – mehānika un metālapstrāde; enerģētika; elektronika un automātika; mašīnzinības; datorzinātne; ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija u.c.