Drukāt

brooke lark 229136 unsplashIzglītības un zinātnes ministrija aicina zinātniekus iesniegt pētniecības projektu pieteikumus par tēmu “Diētas, pārtikas komponentu un pārtikas pārstrādes ietekme uz ķermeņa lieko svaru un ar to saistītajām metaboliskajam slimībām”. Pirms - pieteikumu var iesniegt līdz šā gada 2.aprīlim, bet pilnā pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 9. jūlijs.

Konkursa mērķis ir atbalstīt pārnacionālus sadarbības pētniecības projektus, kas nodrošina labāku izpratni par pārtikas un diētas ietekmi uz lieko svaru un saistītajām metaboliskajām slimībām.

Konkursā paredzētas šādas divas galvenās tēmas:

Konkurss izsludināts kopējās programmēšanas iniciatīvā „Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam”. Latviju tajā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, sniedzot finansiālo atbalstu mūsu valsts dalībniekiem – zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām zinātniskajām institūcijām. Lēmums par finansējuma piešķiršanu būs zināms oktobrī.

Plašāka informācija par konkursu un tā nosacījumiem un pieejama šeit.

Atbalsts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM)