Publicēts 21 februāris 2019

aNedēļas nogalē, 22.un 23. februārī, ar vērienīgu konferenci Latvijas Universitātes Dabas mājā noslēgsies trīs gadus ilgušais Baltijas Zinātnes tīkla projekta posms (Baltic Science Network), vienkopus pulcējot Baltijas jūras reģiona entuziastiskākos zinātnes nozares pārstāvjus.

Konferences pirmajā dienā tiks prezentēta filma “Baltijas jūras reģions – zinātnes spēkstacija” (Baltic Sea Region – Science Powerhouse), kā arī notiks dažādu lektoru uzstāšanās, izklāstot nianses par pašreizējo mobilitāti pētniecībā, kopīgu izcilības potenciālu Baltijas jūras reģionā un līdzdalības paplašināšanu Eiropas Pētniecības telpā. Savukārt otrajā dienā norisināsies trešā Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) Baltijas jūras Zinātnes diena, pievēršoties viedajai specializācijai, specifiskiem pētnieku mobilitātes instrumentiem, kā arī zinātnes pienesumam uzņēmējdarbībā Baltijas jūras reģionā.

Baltijas jūras reģions ir viens no vadošajiem reģioniem pētniecības un inovāciju jomā pasaulē, taču reģiona valstu sniegums inovāciju jomā līdz šim bijis krasi atšķirīgs. Projekta ietvaros trīs gadu laikā veikta apjomīga analīze par to, kā racionāli virzīties uz vēl ciešāku sadarbību pētniecībā un augstākajā izglītībā Baltijas jūras reģionā. Kopīga sadarbība makroreģionā ir ne tikai politiski definēts virziens, tam ir arī pamatots potenciāls un iestrādes vairākās pētniecības jomās.

“Lai turpinātu attīstīt Baltijas jūras reģionu kā vienu no vadošajiem inovāciju reģioniem pasaulē, ir jāpalielina reģiona kopējais sniegums. Daži no priekšnoteikumiem reģiona kopējā snieguma uzlabošanai ir pilnvērtīga visu reģiona valstu iesaistīšana, balstoties uz kopīgām pētniecības izcilības jomām,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas projekta vadītājs Ronalds Štrauhs.

“Baltic Science Network” tiek īstenots ar INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību pētniecībā, kā arī izcilību zinātnē un inovācijās. Projekts sākās 2016. gada 1.martā, tajā iesaistoties Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Polijas, kā arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zinātnes institūcijām un transnacionālajām organizācijām.