Publicēts 31 marts 2015

Šodien, 31.martā, Briselē izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile ar atklāšanas uzrunu piedalījās Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas un Rūpniecības, pētniecībsa un enerģētikas komitejas kopīgi rīkotajā konferencē “Building Together Knowledge-oriented and Forward-looking EU Neighbourhood“, kur uzsvēra Latvijas prezidentūras prioritātes sadarbības veicināšanai zinātnes un pētniecības jomā starp Eiropas Savienību (ES) un Austrumu partnerības valstīm.

Savā uzrunā ministre atsaucās uz ES Konkurences padomes secinājumiem par to, ka pētniecība un inovācijas ir galvenais virzītājspēks jaunu darba vietu radīšanā un attīstīšanā un izšķiroša nozīme ir tieši kaimiņvalstu sadarbībai. Tā dod iespēju attīstīt konstruktīvus kopprojektus, veido pamatu auglīgām un miermīlīgām kaimiņattiecībām, kā arī veicina uzticību reģionā kopumā.

Eiropas kaimiņpolitika ir viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm, uzsvēra Mārīte Seile. Ministre apliecināja, ka Latvija izmanto tai dotās iespējas izvirzīt, apspriest un risināt jautājumus, kas saistīti ar ES Austrumu partnerības valstīm, jo ir ieinteresēta veidot un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar kaimiņiem. Austrumu partnerības valstis plaši pazīstamas ar pētniecisko izcilību tādās jomās kā materiālzinātne, nanotehnoloģijas, transports, kosmosa tehnoloģijas un vides zinātne.

Ministre atzīmēja arī sadarbības nozīmi ar Ukrainu un atsaucās uz tikko parakstīto līgumu par Ukrainas pievienošanos Apvārsnis 2020 programmai, kas veicinās šīs valsts zinātnieku iekļaušanos kopējā ES pētniecības telpā. 

Konferences mērķis bija izvērtēt līdzšinējo sadarbību pētniecības un inovāciju jomā, veidojot kopīgu zināšanu un inovāciju telpu, kā arī ieskicēt nākotnes perspektīvas, tai skaitā kaimiņpolitikas valstu aktīvu iesaisti Apvārsnis 2020 programmā. 

Mārīte Seile