Publicēts 28 februāris 2019

tianyi ma 1066731 unsplashCeturtdien, 2019.gada 28.februārī, valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto kārtību vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai neklātienes un tālmācības formā.

Vispārējās izglītības programmu neklātienes un tālmācības formā mācību priekšmetu saturu izglītojamie lielākoties apgūst patstāvīgi, tomēr izglītojamajiem ir aktuāli saņemt nepieciešamo pedagoģisko atbalstu. Noteikumu projektā ir paredzēts, ka izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas neklātienes vai tālmācības izglītības ieguves formā, organizē ieskaites proporcionāli mācību stundu skaitam nedēļā, bet ne mazāk kā divas ieskaites semestrī katrā mācību priekšmetā. Neklātienes izglītības ieguves formā ieskaites tiek organizētas klātienē.

Tāpat ietverta norma, ka izglītības programmas neklātienes izglītības ieguves formā būs jānodrošina klātienes grupu konsultācijas ne mazāk kā 70 procentu apmērā no kopējā mācību stundu skaita semestrī katrā mācību priekšmetā, kā arī individuālas klātienes konsultācijas katrā mācību priekšmetā. Izglītības programmās tālmācības izglītības ieguves formā būs jānodrošina individuālas konsultācijas – gan klātienē, gan tiešsaistē – ne mazāk kā 30 procentu apmērā no kopējā mācību stundu skaita semestrī katrā mācību priekšmetā. Šo normu ieviešana paredzēta pakāpeniski – sākot no 2020.gada 1.septembra 1., 4., 7. un 10.klasē, no 2021.gada 1.septembra 2., 5., 8. un 11.klasē, bet no 2022.gada 1.septembra 3., 6., 9. un 12.klasē.

Īstenojot tālmācības programmas, izglītības iestādei būs pienākums nodrošināt mācību procesa norisi izglītības iestādes elektroniskajā vidē tiešsaistē, kur jābūt pieejamiem visos mācību priekšmetos īpaši veidotiem mācību materiāliem mācību satura apguvei, tai skaitā mācību materiālus patstāvīgai mācību satura apguvei, videolekcijas, uzdevumus pašpārbaudei, kontroldarbus un ieskaites.

Saskaņā ar datiem par skolēnu skaitu uz 2018.gada 1.septembri vakara (maiņu), neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās 1.-12.klasēs kopā mācās 10 292 skolēni, kas ir aptuveni 4,99% no vispārējās izglītības ieguvē 1.-12. klasē iesaistīto skolēnu skaita.

Saeima 2018. gada 21. jūnijā apstiprināja grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kas paredz, ka no 2018. gada 1. augusta vakara (maiņu) vidusskolas vairs nedibina. Pašvaldībām bija jāpieņem lēmumu par vakara (maiņu) vidusskolu nosaukumu maiņu vai slēgšanas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020.gada 31.augustam, nodrošinot skolēniem turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā” iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.