Publicēts 08 marts 2019

adeolu eletu 32387 unsplashAkadēmiskās informācijas centrs (AIC) izsludina pieteikšanos Studiju kvalitātes komisijas un Apelācijas komisijas ekspertu kandidātiem. Pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 12.martam.

Studiju kvalitātes komisijas sastāvs veidos septiņus ekspertus, kuriem ir pieredze augstākās izglītības organizēšanā un nodrošināšanā. Komisiju apstiprina uz pieciem gadiem un tās galvenie pienākumi ir pieņemt lēmumus par studiju programmu licencēšanu un studiju virzienu akreditāciju.

AIC norāda, ka saskaņā ar Augstskolu likuma 48. pantu no 2020.gada līdz 2023.gadam studiju virzienu akreditācija notiks lielākajai daļai studiju virzienu Latvijā.

Lai pieteiktos Studiju kvalitātes komisijas sastāvam, kandidātam Akadēmiskās informācijas centrā jāiesniedz CV Europass formā un motivācijas vēstule, norādot pamatojumu atbilstībai šādām prasībām:

  • pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;
  • pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā;
  • pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības attīstības procesu norisēs;
  • pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā.

Plašāka informācija par Studiju kvalitātes komisijas izveides nosacījumiem pieejama Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras tīmekļvietnē.

Apelācijas komisijā pienākumus pilda četri ekspertei, no kuriem divi eksperti ir ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs un vismaz piecu gadu profesionālo pieredzi administratīvajā procesā. Tāpat nepieciešama pieredze administratīvo aktu sagatavošanā. Sastāvā ietilpst arī divi augstākās izglītības eksperti, kuriem ir pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā, augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā, Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības procesu norisē. Nepieciešama arī pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā.

Plašāka informācija par Apelācijas komisijas izveides un pieteikšanās nosacījumiem pieejama Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras tīmekļvietnē.