Publicēts 28 maijs 2019

rawpixel 761491 unsplashLīdz šā gada 11.jūnijam zinātnieki var iesniegt projektu pieteikumus mobilitātes projektu konkursam Francijas - Latvijas sadarbības programmā „OSMOZE” zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās. Izglītības un zinātnes ministrija un Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru izsludina pētniecības projektu konkursu Hubert Curien partnerības programmā “Osmoze”.

Programmas mērķis ir attīstīt zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, sekmējot augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi. Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas vai uzņēmuma zinātniskā grupa konkursam var pieteikt pētniecības projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, tostarp arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Projektā iesaistās divi dalībnieki, kas pārstāv katru programmas puses valsti. Projektu īsteno katrā programmas puses valstī vienlaikus, projekta dalībniekiem savstarpēji sadarbojoties. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Francijas zinātnieki identisku projekta pieteikumu iesniedz katrs savā valstī par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas dalībniekiem konkursa nolikums pieejams šeit.

Pretendentiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa, ievērojot nosacījumus.

Francijas puses nosacījumi pieejami Francijas Augstākās izglītības, starptautisko studentu pakalpojumu un starptautiskās mobilitātes attīstības aģentūras tīmekļvietnē.