Publicēts 11 marts 2019

who du nelson 1406613 unsplash2019.gada 11.martā notika VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” un SIA „Tenisa centrs „Lielupe”” ārkārtas dalībnieku sapulces, kurās kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors Edgars Severs pieņēma lēmumu atcelt no amata VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” un SIA „Tenisa centrs „Lielupe”” valdes locekli Elmāru Martinsonu sakarā ar uzticības zaudēšanu. Lai nodrošinātu tiesību aktiem atbilstošu Daugavas stadiona un tenisa centra „Lielupe” pārvaldību un kapitālsabiedrību institūciju rīcībspēju, par valdes locekli ir iecelts ilggadīgs Latvijas Vieglatlētikas savienības bijušais prezidents Guntis Zālītis.

Neuzticība Elmāram Martinsonam kā kultūras un sporta centra „Daugavas stadions” valdes loceklim izteikta saistībā ar identificētajiem trūkumiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta „Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” pārvaldībā. Konstatēti trūkumi ar projekta īstenošanu saistītu stratēģisku lēmumu pieņemšanā un komunikācijā ar iesaistītajām sporta organizācijām. Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) vērsa uzmanību uz problēmām komunikācijā ar Daugavas stadiona valdi. 2019.gada 5.februāra vēstulē Izglītības un zinātnes ministrijai LOK norādīja, ka sporta organizācijām netiek sniegta objektīva informācija par projektu, kā arī netiek uzklausīti sporta organizāciju deleģētie eksperti un pārstāvji. Šā gada 25.februārī Izglītības un zinātnes ministrijā notikušajā sanāksmē arī citas sporta organizācijas norādīja uz nepilnībām projekta vadībā un sporta organizāciju interešu neievērošanu. Komunikācija ar visām iesaistītajām pusēm un it īpaši ar sporta nozari ir izšķiroši svarīga šī projekta virzībā, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, iekļaujoties paredzētajā finansējumā un laika grafikā, kā arī sasniedzot Eiropas finansējuma saņemšanai izvirzītos nosacījumus un rezultatīvos rādītājus.

Neuzticība Elmāram Martinsonam kā tenisa centrs „Lielupe” valdes loceklim izteikta saistībā ar identificētajiem trūkumiem Valsts kontroles revīzijas „Ko iegūstam no 11,5 miljoniem eiro tenisā?” ieteikumu ieviešanas procesā, kā arī valdes novēloti uzsāktajiem pasākumiem iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei, maksas pakalpojumu cenrāža aktualizēšanai, kā arī tenisa centra ilgtermiņa klientu un sadarbības partneru piesaistei, lai nodrošinātu sekmīgu un uz rezultātu vērstu tenisa centra darbību pēc rekonstrukcijas projekta 2. un 3. kārtas pabeigšanas.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu, ar 2019.gada 11.martu par VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” un SIA „Tenisa centrs „Lielupe”” valdes locekli ir iecelts Guntis Zālītis, kurš atbilst šo amatu ieņemšanai nepieciešamajiem profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Viņš šos pienākumus pildīs līdz brīdim, kamēr normatīvajos aktos noteiktajā valdes locekļu nominēšanas kārtībā tiks izvēlēts VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” un SIA „Tenisa centrs „Lielupe”” valdes loceklis.

Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrija izskatīšanai Ministru kabinetā virzīs priekšlikumus sporta nozares kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanai, tai skaitā izvērtējot atsevišķu kapitālsabiedrību apvienošanas lietderību.