Publicēts 12 marts 2019

jeff sheldon 3231 unsplashJaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam ietvaros izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī”. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 10. aprīlis.

Lai uzzinātu vairāk par konkursa nosacījumiem, aicinām pašvaldību pārstāvjus, kuri veic darbu ar jaunatni, piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā. Tas no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 norisināsies 22. martā, viesnīcā “Rixwell Konventa sēta” (Kalēju ielā 9/11, Rīgā). Pieteikšanās semināram iespējama līdz 20. marta plkst. 12.00, tiešsaistē.

Būtiskākais par projektu konkursu

Projekta konkursa mērķis - atbalstīt līdz 10 pašvaldību projektus, kas paredzēti plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums – 3500 eiro.

JSPA informē, ka projekta pieteikumu konkursam var iesniegt pašvaldība, kura nav piedalījusies Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektā “Europe goes local- supporting youth work at the municipal level”.

Projektā īstenojamās aktivitātes:

  1. aktivitātes, kas paredzētas plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai pašvaldībā izvirzītajos darba ar jaunatni prioritārajos virzienos;
  2. dalība JSPA organizētos atbalsta pasākumos (mācībās un individuālās konsultācijās) pašvaldībām plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī.

JSPA aicina pieteikties konkursam pašvaldības, kuras vēlas uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti savā pašvaldībā un ir gatavas aktīvi darboties projektā 12 mēnešus. Plašāk par projekta konkursa nosacījumiem un četriem mācību moduļiem.

“Šis ir pirmais gads, kad IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros pašvaldības varēs saņemt atbalstu mācību un individuālu konsultāciju veidā līdztekus konkursā apstiprinātā projekta aktivitāšu īstenošanai. Jaunatnes lietu speciālistiem gada garumā tiks nodrošinātas mācības četru moduļu ietvaros, kurās varēs plašāk izzināt, kā pašvaldības mērogā izveidot un pilnveidot darba ar jaunatni sistēmu, kā īstenot vietējās sadarbības iniciatīvas, kā plānot darbu ar jaunatni ilgtermiņā, lai jaunieši būtu vēl lielāki ieguvēji. Lai veicinātu projektā izvirzīto mērķu efektīvāku sasniegšanu, esam plānojuši pašvaldību pārstāvjiem nodrošināt arī individuālas konsultācijas ar projektam īpaši piesaistītu mentoru,” skaidro Ilze Vonda, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja.

Info: JSPA