Publicēts 14 marts 2019

andrew neel 308138 unsplashNo 30.maija līdz 5.jūnijam visā Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa (European Sustainable Development Week – ESDW), kuras laikā būs iespējams popularizēt uz ilgtspējīgu attīstību vērstas aktivitātes un pasākumus. Pieteikt savus projektus līdz 29.maijam aicinātas valsts institūcijas, zinātnes centri, izglītības iestādes un muzeji, biedrības un nodibinājumi, kā arī ikviens interesents, kura piedāvātais projekts vai pasākums sekmē ilgtspējīgu attīstību.

Dalība ESDW sniedz iespēju paust organizācijas sociālo atbildību un vērtības, kas piemēros uzskatāmi parāda savu, kopienas, valsts un Eiropas mēroga līdzdalību Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā. Tādējādi var arī iepazīties ar citām tematiskām aktivitātēm visā Eiropā un iegūt starptautiskus kontaktus turpmākai sadarbībai. Visa informācija par Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā organizētajiem pasākumiem, tiek ievietota ESDW tīmekļvietnē.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa norisinās jau piekto gadu pēc kārtas. Pērn tās laikā notika vairāk nekā 6000 pasākumu 30 valstīs, kas vērsti uz attīstību, rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resursu nākotni. Ilgtspējas un IAM tematika ietver tādus globālos izaicinājumus kā nabadzības un bada izskaušana, veselības aprūpes un izglītības pieejamība un kvalitāte, dzimumu līdztiesība un pienācīga darba iespējas ikvienam, atbildīgs patēriņš un ražošana, miers un taisnīgums, rīcība planētas un tās resursu aizsardzībai un citus.

ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

Papildu informācija un pieteikšanās e-forma pieejama tīmekļvietnē. Tāpat aktualitātēm var sekot līdzi sociālo tīklu vietnēs Facebook.com un Twitter.com.