Publicēts 03 aprīlis 2019

Untitled 2Trešdien, 2019. gada 3. aprīlī, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa Bukarestē (Rumānijā) piedalās neformālās Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē. Tajā valstu pārstāvji diskutē par izcilības stiprināšanu pētniecībā un Eiropas stratēģiskā ietvara attīstību sadarbībai pētniecībā un inovācijās Melnās jūras reģionā.

Latvijai ir svarīgi, lai tiktu attīstīti instrumenti, kuri vērsti uz pētniecības un inovācijas plaisas samazināšanu starp jaunajām un vecajām ES valstīm, palīdzot nodrošināt integrētu un harmonizētu pētniecības un inovācijas izaugsmi. Visus, īpaši mazos ES dalībvalstu dalībniekus, ir svarīgi iesaistīt aktivitātēs, kas vērstas uz pētniecības un inovāciju rezultātu izplatīšanu, kapacitātes un prasmju celšanu jaunajās ES dalībvalstīs, it īpaši tajās, kurās ir zemāki pētniecības un inovāciju rezultāti.

Jaunā programma “Apvārsnis Eiropa” balstīsies uz līdzšinējās pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” panākumiem un izvirzīs Eiropas Savienību globālas pētniecības un inovācijas priekšgalā. “Apvārsnis Eiropa” ir līdz šim visvērienīgākā pētniecības un inovācijas programma.

Latvija novērtē panākto kompromisu attiecībā uz dalības paplašināšanās budžetu 3,3% apmērā no “Apvārsnis Eiropa” programmas kopējā budžeta, kas ļaus nodrošināt būtiskāku ieguldījumu pētniecības un inovāciju plaisas samazināšanā starp ES dalībvalstīm.

“Programmas ”Apvārsnis Eiropa” priekšplānā ir jābūt izcilības kritērijam. Taču vienlaikus svarīgi, lai tiktu attīstīti instrumenti, kuri vērsti uz pētniecības un inovācijas plaisas samazināšanu starp jaunajām un vecajām valstīm, veicinot sinerģiju ar struktūrfondiem un citiem finanšu resursiem. ES dalībvalstīm ir būtiski sniegt atbalstu un ieguldījumu nacionālā, reģionālā un ES līmeņa darbībām pētniecības un inovāciju nozarēs, izmantojot dažādus instrumentus, tajā skaitā finansējumu,” uzsver IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa.

ES Konkurētspējas ministru padomē šodien tiek diskutēts arī par Eiropas stratēģiskā ietvara attīstību sadarbībai pētniecībā un inovācijās Melnās jūras reģionā. Latvija uzskata, ka, līdzīgi kā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā, arī Melnās jūras reģionā ir jāveido partnerība pētniecības un inovācijas jomā. Tas palīdzētu labāk saprast un risināt kopējos reģiona izaicinājumus, noteiktu jaunas prioritātes sadarbībai pētniecībā un inovācijā, kā arī veicinātu sinerģijas un iespējas papildinātībai starp visām Melnās jūras reģiona valstīm un iesaistītajām pusēm.

Foto: Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrija