Publicēts 04 aprīlis 2019

fernando cferdo 627204 unsplash

Ceturtdien, 2019. gada 4. aprīlī, OECD Zinātnes un tehnoloģiju politikas komitejas Augsta līmeņa apaļā galda diskusijā Parīzē Latviju pārstāv Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Viedās specializācijas eksperts Aleksandrs Mārtiņš Blūms. Latvija piedalās diskusijā kopā ar ASV, Japānu, Beļģiju, Dienvidāfriku, Poliju, Kazahstānu un Krievijas Federāciju.

Piedaloties paneļdiskusijā par starptautisko sadarbību pētniecībā un inovācijās, Latvija kopā ar citu valstu kolēģiem meklē atbildes uz jautājumiem - kādās prioritārās pētniecības jomās jāattīsta starptautiskā sadarbība; kādi ir galvenie šķēršļi starptautiskajai sadarbībai un kā tos pārvarēt; kādas daudzpusējās sadarbības programmas veidot, lai tajās iekļautu arvien vairāk valstu.

Latvijai svarīgie aspekti – nacionālie politikas instrumenti, kas vērsti uz ekselenci, kapacitātes celšanu un starptautisko sadarbību, kā arī pētniecība viedās specializācijas jomās – viedā enerģētika, bioekonomika, biomedicīna, viedie materiāli, IKT - dodot savu pienesumu globālo izaicinājumu risināšanā. Svarīga diskusijas tēma ir arī viedās specializācijas virzienu sasaiste ar starptautiskās sadarbības instrumentiem, smadzeņu aizplūšanas jeb “braindrain” ierobežošana un stiprākas partnerības ar starptautiskajām organizācijām, īpaši OECD, kas var nodrošināt datus un analītiku par jaunām, sarežģītākām starptautiskās sadarbības formām.

Dalība pasākumā tiek īstenota projekta 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.