Publicēts 08 aprīlis 2019

002019. gada 9. un 10. aprīlī INTERREG EUROPE projekta “iWatermap” partneri un ūdens tehnoloģiju industrijas pārstāvji tiksies Iraklijā, Grieķijā, lai dalītos pieredzē un pārrunātu jautājumus par projekta īstenošanas gaitu katrā no projektā iesaistītajām partnervalstīm.

Vizītes laikā “iWatermap” partneri iepazīsies arī ar Krētas reģiona ūdens tehnoloģiju sektora stiprajām un vājajām pusēm un sadarbību starp sektora spēlētājiem. Ikviena tehnoloģiju sektora attīstībā ļoti būtiska ir visu iesaistīto pušu sadarbība un vienota izpratne par sektora attīstības sekmēšanu. Tāpēc Latvijas partneri ar industrijas un akadēmiskās vides pārstāvjiem Latvijā veic ne tikai sarunas, bet arī nodrošina iespēju piedalīties vizītēs projekta partneru valstīs. Latviju projektā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija un Rīgas Tehniskā universitāte, šajā vizītē piedalīsies arī pārstāvji no Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas.

Projekta “iWatermap” mērķis ir uzlabot inovāciju politikas iniciatīvas, lai veicinātu ūdens sektora inovāciju ekosistēmas kritiskās masas attīstību. Sasniedzot pietiekami lielu kritisko masu inovācijās, projektā iesaistītajiem reģioniem būs iespēja palielināt inovāciju attīstību, radīt apstākļus lielākai konkurencei, ekonomiskajai attīstībai un darba vietām.

Projekta partneri strādās ar 7 politikas instrumentiem, apmainoties pieredzē, veicinot vietējo iesaistīto pušu dalību sektora attīstība un veidojot ceļu kartes, kuras tiks pārvērstas darbības plānos.

Projektā piedalās deviņi partneri no septiņiem reģioniem – Nīderlande, Latvija, Portugāle, Spānija, Grieķija, Rumānija un Čehija. Kopējais projekta budžets ir 1 688 726 eiro (83 % jeb 1 402 056 eiro - ERAF finansējums, 17 % jeb 286 669.90 eiro – partneru līdzfinansējums).

Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1.jūnija līdz 2023. gada 31.maijam.

Foto: iWatermap